1% WSPARCIE FINANSOWE DLA WETERANÓW AK

AK Rzeszów
1% Armia Krajowa

Udziel wsparcia finansowego Weteranom AK poprzez przekazanie w zeznaniu podatkowym za rok 2018 kwoty 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz:

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Numer KRS 0000113420

 

Cel szczegółowy 1 % należy wpisać:

„Okręg Podkarpacki”

 

Celem Związku jest: dobro Kraju (Polski) oraz umacnianie jego integralności i suwerenności, obrona godności dobrego imienia i pamięci Armii Krajowej i jej żołnierzy oraz struktur Polskiego Państwa Podziemnego, utrzymywanie i zacieśnianie koleżeńskiej więzi miedzy rozproszonymi żołnierzami Armii Krajowej, członkami (działaczami) struktur Polskiego Państwa Podziemnego oraz ich rodzinami, badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii tradycji i dziedzictwa ideowego – etosu AK i PPP.

Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy za wsparcie!