Category Archives: Uncategorized

Współpraca z LinuxPL.com

Rzeszowska firma LinuxPL.com lider rynku i najszybciej rosnącą firma z grupy H88 w obszarze hostingu w Polsce zawarła umowę o współpracy z Okręgiem Podkarpackim ŚZŻAK na obsługę hostingową strony internetowej www.akrzeszow.pl

Firma LinuxPL.com w ramach działań społecznej odpowiedzialność biznesu z życzliwością wsparła projekt nowej strony internetowej poświęconej Armii Krajowej i jej żołnierzom

KALENDARIUM 2018

Kalendarium Świąt Państwowych, Wojskowych i Wydarzeń Historycznych oraz Rocznic Obchodzonych przez Okręg Podkarpacki ŚZŻAK W 2018 r.

 • Styczeń – 155. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego;
 • 14 Lutego – 61. Rocznica Powstania Armii Krajowej;
 • 24 Lutego – 65. Rocznica Zamordowania Gen. Emila Fieldorfa „Nila”;
 • 1 Marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
 • 7 Marca – 99. Rocznica Śmierci Płk. Leopolda Lisa-Kuli;
 • Kwiecień – 78. Rocznica Zbrodni Katyńskiej;
 • 10 Kwietnia – 8. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej;
 • 2 Maja – Obchody Dnia Flagi Polskiej
 • 3 Maja – 227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja;
 • 8 Maja – 73. Rocznica Zakończenia Drugiej Wojny Światowej;
 • 12 Maja – 83. Rocznica Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego;
 • 17 Maja – 74 Rocznica Rozpoczęcia Akcji „Burza”
 • 25 Maja – 74. Rocznica Akcji „Kośba”;
 • 14 Czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych;
 • 29 Czerwca – 74. Rocznica Śmierci Kpt. Ernesta Wodeckiego „Szpaka”;
 • 30 Czerwca – 75. Rocznica Aresztowania Gen. Stefana Roweckiego „Grota”;
 • 4 Lipca – 75. Rocznica Tragicznej Śmierci Premiera I Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych Gen. Władysława Sikorskiego;
 • 11 Lipca – 75. Rocznica Rzezi Ludności Polskiej Na Wołyniu;
 • 26 Lipca – 74. Rocznica Akcji „Burza” W Tyczynie I Wyzwolenia Miasta;
 • 30 Lipca – 75. Rocznica Śmierci Podchor. Jana Bałdy „Piotra”;
 • 1 Sierpnia – 74. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego;
 • 15 Sierpnia –98. Rocznica Bitwy Warszawskiej. Święto Wojska Polskiego;
 • 23/24 Sierpnia – 74. Rocznica Bitwy Na Polanie Kałużówka;
 • 1 Września – 79. Rocznica Wybuchu Drugiej Wojny Światowej;
 • 15 Września – 74. Rocznica Zamordowania Żołnierzy AK W Turzy;
 • 17 Września – 74. Rocznica Agresji Sowieckiej Na Polskę;
 • 27 Września – 79. Rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego;
 • 7/8 Października – 74. Rocznica Akcji Na Rzeszowski Zamek;
 • 11 Listopada – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości;
 • 26 Listopada – Święto 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • 105. Rocznica Urodzin Ppłk. Łukasza Cieplińskiego;
 • 24 Grudnia – 72. Rocznica Śmierci Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”.

Prezydium Zarządu Okręg Podkarpacki ŚZŻAK (Kadencja 2018-2021)

Prezydium Zarządu Okręg Podkarpacki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

(Kadencja 2018-2021)

 

Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego:  

kpt. w st. spocz. Julian Pawełek, ps. „Strug”

Członkowie Prezydium:
1. Alfred Kłęk* – Wiceprezes i Skarbnik Zarządu Okręgu Podkarpackiego
2. kpt. w st. spocz. Stefan Michalczak, ps. „ Brzoza” – Wiceprezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego
3. plut. w st. spocz. Antoni Barnat, ps. „Wilk”
4. Janusz Skotnicki*
5. Sekretarz-wakat

Zastępcy Członków Prezydium:
1. Edyta Przybylak*
2. Łukasz Pompa *

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Zofia KULAS*
2. Jerzy Dębicki
3. Zbigniew Markut

Sąd Koleżeński:
1. mjr w st. spocz. Zbigniew Piekiełek
2. kpt. w st. spocz. Edward Sarna
3. Jerzy Fil*

Uwaga: * oznaczono członków zwyczajnych nieposiadających uprawnień kombatanckich.

kpt. Edward BRYDAK

kpt. Edward BRYDAK – „Andrzej”, „Korab”, „Bór”, „Socha”, „Stefan”, „Ludwik” (1901-1978) oficer AK, prawnik, działacz społeczny.

Urodzony 27 stycznia 1901 r. w Rzeszowie. Syn Józefa i Agnieszki, prawnuk Walentego Brydaka uczestnika powstania węgierskiego w 1946 r. W 1916 r. jako 15-letni chłopak uciekł z domu do Legionów Polskich, do stacji zbornej w Piotrkowie Trybunalskim, jednak z powodu zbyt młodego wieku odesłany do domu. W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 r., jako 17-letni uczeń szkoły handlowej w Rzeszowie, zgłosił się jako ochotniczo 1 pp. Ziemi Rzeszowskiej.

W dniu 17 listopada 1918 r. przydzielony do 1 bat. 5 pp Legionów, z którym w dniu 1918 r. z Przemyśla wyjechał pociągiem na odsiecz Lwowa. 22 listopada 1918 r. w szeregach 4 komp. studenckiej 5 pp Leg. Brał udział w walkach z Ukraińcami na Snopkowie i Łyczakowie. W dniu Bożego Narodzenia 1918 r. ranny w walkach na Pasiekach, po krótkiej kuracji w szpitalu, jako uczeń, 13 stycznia 1919 r. zdemobilizowany. W marcu 1919 r. ponownie znalazł się w szeregach 5 pp Leg. i jako żołnierz 1 Dywizji Legionów brał udział w zajęciu Wilna, a następnie w walkach o Święciany, Łyntupy i Bracław. Przeszedł przeszkolenie wojskowe w Ostrowi Mazowieckiej i jako starszy legionista w szeregach 7 komp. 2 bat. 5 pp Leg. w składzie 1 DP Leg. wyruszył na front bolszewicki. W czasie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 w stopniu kpr. był zastępcą dowódcy 1. plutonu 7 komp. w 5 pp Leg., którego to plutonu dowódcą był Stefan Musiałek-Łowicki.

Był żołnierzem Polskiego Korpusu Posiłkowego na Łotwie. Brał udział w wyprawie na Kijów. Był wówczas dwukrotnie ranny. Za męstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych. W grudniu 1920 r. po zdemobilizowaniu wrócił do Rzeszowa. W 1922 r. był współorganizatorem Koła Młodzieży Wiejskiej przy SL w Staromieściu pod Rzeszowem. W 1924 r. jako eksternista zdał maturę w II Gimnazjum im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu i zapisał się na Wydział Prawa UJ. Studia prawnicze ukończył w 1928 r. W czasie studiów brał czynny udział w życiu akademickim w Bratniej Pomocy Studentów UJ, był prezesem Akademickiego Koła Rzeszowiaków. W latach 1924-1925 był kierownikiem 7-mio klasowej szkoły powszechnej w Dworcu, pow. Słonim, woj. nowogródzkie. Osadnik wojskowy. W 1932 r. został mianowany sędzią grodzkim w Rzeszowie.

Od 1932 r. prowadził w Rzeszowie i okolicy ożywioną działalność społeczną, był prezesem Koła Okręgu TSL w Rzeszowie oraz członkiem ZG TSL. Zorganizował w Rzeszowie bibliotekę i czytelnię TSL. W okresie międzywojennym należał do PPS. Za działalność społeczną w okresie międzywojennym został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1939 r. był ppor. rez. z kategorią D. We wrześniu 1939 r. wraz z rodziną uchodził przed Niemcami aż do Beresteczka, skąd po ustaniu działań wojennych wrócił do Rzeszowa. 22 września 1939 r. został ławnikiem w komisarycznym zarządzie miasta Rzeszowa, z którego to stanowiska został w dniu 25 października 1939 r. zwolniony przez niemieckiego komisarza miasta Dr. Hahna. Po zwolnieniu podjął pracę w Sądzie Grodzkim w Rzeszowie. W konspiracji działał od października 1939 r. Początkowo był związany z konspiracją organizowaną na tym terenie, przez ppłk. K. Heilman-Rawicza, który zlecił mu tworzenie związków konspiracji na terenie powiatu i miasta Rzeszowa.

Z końcem kwietnia 1940 r., po ucieczce Ł. Cieplińskiego z więzienia w Sanoku i powrocie do Rzeszowa, przywiózł on z Okręgu ZWZ z Krakowa, dla siebie nominację na komendanta Obwodu ZWZ Rzeszów, zaś dla Edwarda Brydaka na zastępcę. W czasie spotkania w mieszkaniu Brydaka Ciepliński odebrał od niego i prof. W. Pańczaka przysięgę na rotę ZWZ. Wszyscy trzej jako pierwsi zaprzysiężeni przyjęli pseudonimy zaczynające się na literę „a”: Brydak – „Andrzej”, Ciepliński – „Antek”, Pańczak – „Adam”. W czasie masowych aresztowań w 1940 r. został przez gestapo zatrzymany, lecz po przesłuchaniu zwolniony. W czasie okupacji używał kolejno pseudonimów: „Andrzej”, „Korab”, „Bór”, „Socha”, „Stefan”, „Ludwik”. Po przejściu dotychczasowego komendanta Obwodu ZWZ Rzeszów Łukasza Cieplińskiego na stanowisko Inspektora, został na jego miejsce komendantem Obwodu ZWZ, a później AK Rzeszów i na tym stanowisku pozostał do maja 1944 r. W lecie 1940 r. był wspólnie z ówczesnym komendantem Obwodu Łukaszem Cieplińskim i oficerem łączności „Karolem” Lucjanem Ślaskim vel Wacławem Dębskim inicjatorem i współredaktorem pierwszych numerów gazetki konspiracyjnej „Na Placówce”, która niedługo później zmieniła tytuł i do listopada 1944 r. ukazywała się, jako organ Inspektoratu AK Rzeszów, pod tytułem „Na Posterunku”. W maju 1944 r. przeniesiony na stanowisku II zastępcy inspektora Inspektoratu AK Rzeszów.

W czasie okupacji awansowany kolejno do stopnia por. i kpt. rez. piechoty. W czasie akcji „Burza” dowodził bezpośrednio oddziałami AK na terenie Obwodu Rzeszów i zastępował inspektora „Pługa” w całości dowodzenia. Od września 1944 r. był członkiem Komendy Podokręgu AK Rzeszów, jako referent polityczny. Aresztowany 28 listopada 1944 r. w szkole zawodowej TSL w Rzeszowie przez kontrwywiad I Frontu Ukraińskiego. Więziony 22 stycznia 1945 r. w więzieniu NKWD w Rzeszowie przy ul. 3 Maja, w budynku dawnego starostwa. Po wyjściu z więzienia objął funkcję kwatermistrza w dywizji formowanej w porozumieniu z Sowietami przez ppłk. Kazimierza Putka „Zwornego”. 20 lutego 1945 r. w czasie ponownego aresztowania sztabu dywizji, ze „Zwornym” na czele, przy ul. Sobieskiego w Rzeszowie, zbiegł wyskakując przez okno. W kwietniu 1945 r. wraz z grupą operacyjną Związku Gospodarczego Spółdzielni Rzeczypospolitej „Społem” udał się do Prus Wschodnich gdzie uczestniczył w zorganizowaniu PPS w Olsztyńskim, objął funkcję I-go sekretarza KW PPS pod nazwiskiem Bugayski Andrzej, został powołany na członka WRN w Olsztynie i posła do KRN.

Biogram pochodzi z Małopolskiego słownika uczestników działań niepodległościowych 1939-1956. T. 2 pod red. Teodora Gąsiorowskiego et al.; aut. biogramu Jerzy Giza, Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 1997.