ETOS Pułkownika Ł. Cieplińskiego ps. „Pług”

Misją Okręgu Podkarpackiego jest upowszechnianie wśród młodego pokolenia ETOSU Pułkownika Ł. Cieplińskiego ps. „Pług”, przesłania dowódcy Podokręgu Rzeszów AK, który w więziennych grypsach do swego ukochanego synka Andrzejka pozostawił przesłanie ideowe. Tak pisał:

(więcej…)