Edukacja Patriotyczna

PROGRAM EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

Okręg Podkarpacki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej we współpracy ze szkołami realizuje program edukacyjny i wychowawczy rozwijający postawę patriotyczną wśród osób młodych. Ważnym element tego projektu jest budowanie poczucia dumy narodowej i promowanie wartości uosabianych przez przedwojenne pokolenia polskich bohaterów. W ramach współpracy szkół z Okręgiem Podkarpackim organizowane są:

  • „Wyjazdy Patriotycznej” w miejsca pamięci bohaterskich walk lub miejsc związanych z działalnością Armii Krajowej np. Szlak Walk Partyzantów w lasach Janowskich, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie i innych
  • Spotkania „Rozmowa ze świadkiem historii”
  • Akcja „Znicz pamięci dla żołnierzy Armii Krajowej”

ETOS Pułkownika Ł. Cieplińskiego ps. „Pług”

Misją Okręgu Podkarpackiego jest upowszechnianie wśród młodego pokolenia ETOSU  Pułkownika Ł. Cieplińskiego ps. „Pług”, przesłania dowódcy Podokręgu Rzeszów AK, który w więziennych grypsach do swego ukochanego synka Andrzejka pozostawił przesłanie ideowe. Tak pisał:

„(…) Celami Twojego życia to:

  • służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem
  • dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadzie Chrystusowej
  • służba ojczyźnie i narodowi polskiemu

Pamiętaj, że o wartości człowieka stanowi w pierwszym rzędzie jego charakter. Musisz go szkolić drogą różnych wyrzeczeń. Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomówność, godność osobista, narodowa i ludzka – oto elementy, na które zwrócić musisz szczególną uwagę. Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu. W połowie celu połamią Cię przeciwności. Nie wolno Tobie marnować czasu na głupstwa”. (luty 1951 r.)*

*Źródło: Joanna Wieliczka-Szarkowa, „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”, Wydawnictwo AA s.c, Kraków 2013