Komisje Okręgu

Komisja Weryfikacyjna, Awansów i Odznaczeń

Główny zakres zadań Komisji obejmuje opiniowanie i procedowanie:

  • wniosków dotyczących uprawnień kombatanckich dla wdów i wdowców po żołnierzach AK
  • wniosków dotyczących nadawania odznaczeń państwowych i związkowych, oraz mianowań na wyższe stopnie wojskowe

Komisja Socjalno-bytowa

Główny zakres zadań Komisji obejmuje opiniowanie i procedowanie:

  • wniosków dotyczących wsparcia finansowego realizowanych z funduszy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz funduszy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Komisja Historyczna – Upowszechniania Historii AK

Główny zakres zadań Komisji obejmuje:

  • realizację Planu działań Komisji Historycznej – Komisji Upowszechnienia Historii AK ŚZŻAK Okręgu Podkarpackiego na lata 2018-2021
  • prowadzenie strony internetowej
  • utrzymywanie kontaktu z organizatorami uroczystości patriotycznych
  • pomoc w zapewnieniu asysty wojskowej na pogrzebach