Komisje Okręgu

Komisja Weryfikacyjna, Awansów i Odznaczeń

Główny zakres zadań Komisji obejmuje opiniowanie i procedowanie wniosków dotyczących:

  • przyjęcie na członka nadzwyczajnego
  • zmiany statusu członka nadzwyczajnego na zwyczajnego
  • uzyskania uzuprawnień kombatanckich dla wdów i wdowców po żołnierzach AK
  • nadawania odznaczeń państwowych i związkowych, oraz mianowań na wyższe stopnie wojskowe kombatantów w stanie spoczynku- Weteranów AK

Komisja Socjalno-bytowa

Główny zakres zadań Komisji obejmuje:

  • udzielanie informacji na temat mozliwości uzyskania wsparcia finansowego

Komisja Historyczna – Upowszechniania Historii AK

Główny zakres zadań Komisji obejmuje:

  • realizację Planu działań Komisji Historycznej – Komisji Upowszechnienia Historii AK ŚZŻAK Okręgu Podkarpackiego
  • utrzymywanie kontaktu z organizatorami uroczystości patriotycznych