Archives

Odeszła na wieczną wartę ppor. Renata Mir- Niemirska – Pisarek ps. „Lakrima”, żołnierz Armii Krajowej

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu 25 października 2021 r. ppor. w st. spocz. Renaty Mir- Niemirskiej – Pisarek ps. „Lakrima”, żołnierza Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, łączniczki Komendy Obwodu Jędrzejów Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej, wieloletniego sekretarza Zarządu Koła nr 2 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie, kawalera Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, malarki, zasłużonego działacza kultury.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 29 października 2021 r. o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalny Wilkowyja.

Śp. ppor. Mir- Niemirska-Pisarek, rocznik 1927, w 1941 r. wstąpiła do Batalionów Chłopskich. W organizacji pełniła funkcję łączniczki. Była odpowiedzialna za skrzynkę pocztową, kolportaż prasy i przenoszenie meldunków. W 1943 r., mjr Kacper Mir- Niemirski ps. „Mir”, ojciec Pani Podporucznik, zdołał uciec przed aresztowaniem gestapo. W związku z tym, że rodzina była na liście poszukiwanych musieli ukrywać się w lesie. Razem z matką i siostrą Pani Podporucznik schroniła się w garnizonie Obwodu, otrzymując fałszywe „Kennkarty” na nazwisko Malinowskie. Po połączeniu się Batalionów Chłopskich z Armią Krajową mjr Kacper Mir-Niemirski został komendantem Obwodu AK. Wówczas to Pani Podporucznik przystąpiła do AK. Przysięgę złożyła przed Janem Puto ps. „Wrzos”. W organizacji byłą łączniczko pod dowództwem swojego ojca mjr. Niemca-Niemirskiego, głownie przenosząc meldunki i rozkazy pomiędzy Komendą Obwodu, a Oddziałami w terenie. Brała także udział w przerzutach różnego sprzętu radiowego, drukarskiego oraz broni i amunicji. Ukończyła kurs dla sanitariuszek.

Po wojnie studiowała malarstwo na ASP w Krakowie (pracownia prof. Jerzego Fedkowicza i pracownia prof. Wacława Taranczewskiego). W latach 1952-1955 pracowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie. Brała udział w wystawach okręgowych, ogólnopolskich i zagranicznych. Jej dorobek artystyczny liczy ponad trzydzieści wystaw indywidualnych m.in. w Rzeszowie, Przemyślu, Łańcucie, Gdańsku, Krakowie. Wykonywała polichromie oraz prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne w kościołach Podkarpacia (we współpracy m.in. z synami Krzysztofem i Łukaszem). Zajmowała się krytyką artystyczną. Publikowała swoje teksty w pismach: Kamena, Widnokrąg, Nowiny Rzeszowskie. Działała w ZPAP, pełniła w nim różne funkcje będąc członkiem zarządu kilku kadencji. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, nie tylko artystycznych.

Od 1991 r. pracowała społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego, pełniąc przez wiele lat funkcję sekretarza Zarządu Koła nr 2. Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz wkład w kulturę odznaczona była Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „ProPartia , a także odznaczeniem pamiątkowym za Zasługi dla ŚZZAK, odznaką pamiątkową „Kolumbowie Rocznik 20”, odznaczeniem Zasłużony Działacz Kultury

Cześć Jej Pamięci!

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki

„Gdy nas już nie będzie, pamiętajcie o nas”. Zmarł Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Podkarpackiego

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 01 października 2021 r. na Wieczną Wartę odszedł

kpt. w st. spocz. Julian Pawełek ps. „Struga” 

żołnierz Armii Krajowej,

więzień polityczny okresu stalinowskiego,

Prezes Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, działacz społeczny.

kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Ceremonia pogrzebowa odbedzie się dnia 07 października 2021 r. o godz. 14.30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

Śp. kpt. Julian Pawełek, rocznik 1925 ur. w Woli Roźwienickiej, w latach 1942 -1945 żołnierz Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Przemyśl, Obwodu AK Przeworsk, Placówka Manasterz. W AK pełnił funkcję łącznika i kolportera prasy podziemnej, przenosił meldunki na szlaku Manasterz- Kańczuga- Przeworsk. Uczestniczył w akcji zdobycia broni, map, sprzętu sanitarnego i opatrunkowego z niemieckiego mobilnego magazynu broni. W lipcu 1944 r. brał udział w operacji wojskowej „Akcja Burza” .W latach 1949 -1954 był więźniem politycznym za działalność w szeregach Armii Krajowej i udział w akcji „Burza”. Skazany na 6 lat więzienia wyrokiem Sądu Wojskowego w Rzeszowie z dnia 14.04.1950 r. został uniewinniony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 25.04.1998 r.

Od 1992 r. pracował społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego kultywując pamięć żołnierzy Armii Krajowej w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II Wojny Światowej. Misję tę sprawował nieprzerwanie przez blisko 30 lat, z wielkim zaangażowaniem i oddaniem, poświęcając swój czas, zdrowie i siły. Od 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK. Od 2018 r. pełni także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – jako reprezentant Światowego Związku Żołnierzy AK.

Pomimo upływu lat i ubytku sił śp. kpt. Julian Pawełek, zrealizował szereg inicjatyw patriotycznych skupionych na pielęgnowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, a także związanych z upamiętnieniem kombatantów Armii Krajowej. Do ostatnich swoich dni aktywnie i z godną najwyższego podziwu energią angażował się w edukację patriotyczną wśród młodego pokolenia Polaków, czynnie wspierając działania na rzecz obronności państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei, tradycji oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej.

Śp. kpt. Julian Pawełek, jako człowiek doświadczył dramatycznych przeżyć życiowych, dzieląc powojenny los wielu AK-owców więzionych za swoją działalność niepodległościową. Pobyt w więzieniu i niesprawiedliwy wyrok odbiły piętno na jego życiu, a mimo to zachował pogodę ducha i radość życia. Jednocześnie pozostał osobą o dużej skromności, wrażliwą na potrzeby społeczne, mający silne poczucie misji, realizując zadania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku na rzecz Ojczyzny, a w szczególności na niwie edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków.

Śp. kpt. Julian Pawełek był członkiem Korpusu Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i związkowymi, a w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Pro Memoria”, „ProPartia”, Odznaką Wyróżnieniem „Za wkład pracy społecznej w ŚZŻAK poświęconej etosowi Armii Krajowej”, Złotą Odznaką Zasługi ŚZŻAK za wieloletnią, wybitną działalność w szeregach ŚZŻAK, Odznaką Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Odznaką Pamiątkowa „Akcji Burza”, Odznaczeniem Pamiątkowym za Zasługi dla ŚZZAK, Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

 

 

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koledzy i Koleżanki ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpacki

Odeszli na wieczną wartę 2018 -2021

 •  SAGAN Franciszek (1921-2018) zm. 02.01.2018, Prezes i członek Koła Rzeszów
 • OPAŁEK Bolesław (1925-2018) zm. 18.01.2018, członek Koła Rzeszów
 • CZERNEK Witold (1925-2018) zm. 12.03.2018, członek Koła Rzeszów
 • CZUBRYŃSKI Aleksander (1920-2018) zm. 22.03.2018, członek Koła Rzeszów
 • SROCZEK Jan, zm. 03.2018 członek Koła Nisko-Stalowa Wola
 • SZPYT Władysław (1916-2018) zm. 23.04.2018, członek Koła Tarnobrzeg
 • TUZIM Czesława, (1928-2018) zm. 05.2018 członek Koła Nisko-Stalowa Wola
 • GELMUDA Stanisław (1919-2018) zm. 07.06.2018, Prezes i członek Koła Lubaczów
 • DĄBEK Józef (1924-2018) zm. 08.07.2018, członek Koła Łańcut
 • KUCHNO Władysław (1927-2018) zm. 12.07.2018, członek Koła Nisko-Stalowa Wola
 • LESZCZYŃSKA Anna (1924-2018) zm. 24.07.2018, członek Koła Rzeszów
 • CZERNIK Kazimierz (1928-2018) zm. 09.2018, członek Koła Rzeszów
 • WIĘCH Józef (1924-2018) zm. 10.2018, członek Koła Rzeszów
 • PAJDA Albin (1920-2018) zm.06.11.2016, członek Koła Rzeszów
 • GWIZDAK Teofilia (1923-2018), członek Koła Łańcut

 Cześć Ich pamięci!