Archives

„Smart Medius Hackathon” – zwycięstwo żołnierzy 3. PBOT dla Weteranów AK

W dniach 23-24 marca br. w Rzeszowie odbył się „Smart Medius Hackathon”, wydarzenie, którego ideą jest powstanie nowych i bezpiecznych rozwiązań medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Inicjatywę tę zapoczątkowało Centrum Medyczne MEDYK we współpracy z Miastem Rzeszów (Rzeszów Smart City).

Miło jest nam przekazać, iż zwycięzcą tegorocznej edycji projektu został trzyosobowy zespół żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Płk. Łukasza Cieplińskiego.  Zwycięski projekt urządzenia okazał się być najlepszym ze wszystkich projektów i przede wszystkim odpowiadać na współczesne, liczne potrzeby seniorów i instytucji miejskich. Urządzenie opracowane przez zespół żołnierzy 3. PBOT  zadba o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów, a jego główną zaletą jest proste użytkowanie.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w życiu i służbie kierują się mottem formacji „Zawsze gotowi, zawsze blisko” wykorzystali swój talent i pomysłowość tworząc projekt dla seniorów. To jednak nie wszystko. Główną nagrodę, 7. 000 PLN zwycięski zespół przekazał na Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpackiego, którego tradycje kultywują w ramach służby żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego. Nagrodę w imieniu Weteranów AK odebrał kpt. Julian Pawełek – Prezes Zarządu Okręgu.

-Przyznam, że przekazanie całości  wybranej nagrody dla Weteranów AK było niespodzianką i ogromny zaskoczeniem. Postawa żołnierzy zwycięskiego zespołu wzrusza i rodzi poczucie dumy, iż pamiętają o seniorach, o ich potrzebach i wyzwaniach, a także ograniczeniach jakie niesie ze sobą starość. Jest to wyraz pamięć i szacunek dla społeczeństwa polskiego, a w tym tych, którzy przed laty walczyli o niepodległą Polskę.  Godnym podziwu jest talent żołnierzy 3. PBOT, ale przede wszystkim ich skromność i pokora. Cieszę się, że postawa tych młodych ludzi może być przykładem dla innych- mówi kpt. Julian Pawełek – Prezes Zarządu Okręgu.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za pamięć i szacunek dla seniorów!

Zainteresowanie naszym projektem było bardzo duże już podczas samego maratonu. Pomoc mieszkańcom wpisana jest w naszą służbę, cieszymy się, że możemy im pomagać nie tylko w sytuacjach zagrożenia życia, ale także w ten sposób – mówi mł. chor. Daniel Kowal, z 3PBOT, członek trzyosobowego zespołu.

– Myślę, że takie nastawienie, które jest w nas i z którym przyszliśmy do WOT, żeby służyć i żeby być pomocnym ludziom zaowocowało ideą urządzenia, które trafia w potrzeby ludzi często pozostawionych samym sobie. Technologia, którą wprowadzamy jest pomocą przede wszystkim dla ludzi starszych, dla mieszkańców, samorządów, żeby budować relację między tymi osobami i im pomagać. Są ludzie którzy potrzebują pomocy, więc my jako żołnierze wypracowaliśmy ideę, która jest w stanie im pomóc. Takimi działaniami chcemy pokazać, że wspieramy naszych lokalnych seniorów, można powiedzieć, że to praktyczna realizacja misji naszej formacji, którą jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. Osoby starsze mają czasami problem żeby wejść w otaczającą nas zewsząd technologię, mają problem z dostępem do informacji, stąd nasza propozycja, zbudowaliśmy strażnik domowego ogniska. Nasze urządzenie kontroluje czy w domu jest wszystko w porządku zapewnia możliwość uzyskania pomocy i wsparcie ze strony instytucji czy też naszego  systemem – mówi szer. Paweł Goclon, żołnierz 3. PBOT, członek trzyosobowego zespołu.

 Źródło: 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej  im. płk. Łukasza Cieplińskiego

Bożonarodzeniowe życzenia

Wielce Szanowni Weterani AK, członkowie, sympatycy i dobroczyńcy Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Pełnych pokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz błogosławieństwa Bożego   w każdym dniu nadchodzącego roku,

 

Życzy Zarząd Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK

Uroczyste otwarcie Sali Tradycji 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

W dniu 26 listopada br. w święto patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” odbyły się uroczystości otwarcia Sali Tradycji. W uroczystościach udział wzięli weterani Armii Krajowej, senatorowie i przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej oraz miasta, Kurii Rzeszowskiej, a także członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Rzeszów i Koła Nisko-Stalowa Wola oraz żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i reprezentanci drużyn strzeleckich. Szczególnym wyróżnieniem był udział członków rodziny płk. Łukasza Cieplińskiego, synowej Pani Magdaleny Kuicińskiej oraz bratanka Pana Leszka Dominika.

Uroczystości rozpoczęto o godzinie 11.00 mszą świętą w intencji płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” oraz żołnierzy Armii Krajowej i 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w kościele Św. Józefa na Staromieściu w Rzeszowie. Uroczysta msza święta odbyła się w 105. rocznicy urodzin „Pługa” – Inspektora ZWZ-AK Rzeszów i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

O godzinie 12.15 pod pomnikiem płk. Łukasza Cieplińskiego nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przez Wojewodę Podkarpackiego dr Ewę Leniart, posła Wojciecha Buczaka, Zarząd Okręgu Podkarpackiego reprezentowany przez: Prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK kpt. w st.spocz. Juliana Pawełka, Janusza Skotnickiego i szer. Antoniego Barnata oraz Zarząd Koła Rzeszów ŚZŻAK reprezentowane przez:  kpt. w st.spocz. Stefana Michalczaka, kpt. w st.spocz. Edwarda Sarnę i por. w st.spocz. Władysława Koziarza, Zarząd Koła Nisko-Stalowa Wola reprezentowane przez: Prezesa Zarządu Zdzisława Markuta i Wiceprezesa Tadeusza Puchalskiego , a także Dowódcę 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Dariusza Słotę.

O godzinie 13.00, na placu jednostki 3.PBOT w koszarach przy ul. Lwowskiej 4 w Rzeszowie, w części oficjalnej głos zabrała Wojewoda Podkarpacki i Dowódca 3. PBOT. Podczas uroczystości w podziękowaniu za dotychczasową współpracę z jednostką uhonorowano  kpt. w st.spocz. Juliana Pawełka pamiątkową odznaką 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialne im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

W uznaniu znamienitych zasług dla pielęgnowania i zachowywania pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej, a także krzewienia idei walk o niepodległość Polski, Kapituła Odznaczenia Pamiątkowego „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, działając na wniosek Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK przyznała Odznaczenie Pamiątkowe „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” dla: por. w st.spocz. Władysława Koziarza, płk. Dariusza Słoty i Janusza Skotnickiego. W tym wyjątkowym dniu kultywowania pamięci o Armii Krajowej i jej żołnierzach, Koło Rzeszów ŚZŻAK wzbogaciło się także o nowego członka – mł. chor. Daniela Kowala z 3. PBOT. 

Ceremonię na placu jednostki zakończyło dokonanie z honorami wojskowymi aktu powierzenia pierwszej replik historycznego sztandaru bojowego Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej w opiekę 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Całość uświetni asysta honorowa wystawiona przez 31. Batalion Lekkiej Piechoty i orkiestra wojskowa z Rzeszowa.

Następnie dokonano symbolicznego otwarcia i poświecenia Sali Tradycji 3.PBOT. Przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Podkarpacki, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego i Dowódca 3.PBOT.

Sala Tradycji jest zwieńczeniem starań i zaangażowania wielu osób oraz instytucji. Idea jej powstania zrodziła się w 2017 r. i rozpoczęli ją wspólnie płk Arkadiusz Mikołajczyk ówczesny dowódca 3.PBOT wraz z kpt .w st. spocz. Julianem Pawełkiem Prezesem Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK oraz insp. ZS Markiem Matułą komendantem ZS „Strzelec”.

Nowo otwarta Sala Tradycji jest wyrazem wspólnego działania na rzecz obronności  państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei, tradycji oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Podzielona jest na trzy części. Pierwsza prezentuje okres powstania Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, a więc początki odzyskania przez Polskę niepodległości.

Druga poświęconej Armii Krajowej i Polskiemu Państwu Podziemnemu prezentuje pamiątki po żołnierzach AK i ich bohaterskich czynach. W gablocie zaprezentowane są m.in.  odznaczenia wojskowe i państwowe żołnierzy AK oraz wspomnienia i zdjęcia żołnierzy AK, a także dokumenty związane z powołaniem Komitetu Zbierania Materiałów o życiu i działalności „Pługa” świadczącej o jego świętości i męczeństwie. Niezwykle interesującym eksponatem jest autorska mapa Podokręgu AK Rzeszów „Ogniwo”- „Woda” upamiętniającej 136 miejsca pamięci narodowej związanych z działalnością Żołnierzy AK opracowana przez mjr.w st. spocz. Władysława Kameckiego. Można także podziwiać płaskorzeźbę z wizerunkiem Matki Boskiej Armii Krajowej według oryginału artysty rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego oraz oryginalną opaskę  z akcji „Burza” w 1944 r.

W Sali Tradycji pięknie prezentują się sztandary wojskowe historycznie symbolizujące znak bojowy – wyraz idei, w imię których walczyli żołnierze AK, a w tym pierwsza replika sztandaru bojowego Inspektoratu Rzeszów AK, sztandar wojskowy Obwodu Łańcut AK,  sztandar wojskowy Obwodu Lubaczów AK, a także sztandar związkowy Koła Dynów SZŻAK, sztandar związkowy Koła Rzeszów ŚZŻAK i sztandar związkowy Koła Tyczyn ŚZŻAK.

Sala Tradycji będzie spełniać patriotyczną rolę wychowawczo – szkoleniową nie tylko dla żołnierzy 3.PBOT, ale dla całej społeczności województwa podkarpackiego. Będzie ona publicznie dostępna.

Zapraszamy do jej zwiedzania!

„Tryptyk Niepodległa”

Koncert „Tryptyk Niepodległa” – niecodzienne widowisko opowiadające historię Polski

Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Wojewoda Podkarpacki oraz Wojewódzki Dom Kultury na tydzień przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości organizują niezwykły koncert „Tryptyk Niepodległa”.

Widowisko muzyczne odbędzie się 4 listopada 2018 r., o godz. 18.00, w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Zaprezentowane zostaną utwory, które weszły na stałe do kanonów polskiej klasyki, w odświeżonych aranżacjach, przygotowanych przez producentów muzycznych przedsięwzięcia pod kierownictwem Adama Lemańczyka. Widowisko będzie formą podróży historycznej. Realizatorzy widowiska przeprowadzą widzów przez okres niewoli, czas walki o niepodległość, aż do XX-lecia międzywojennego. Intencją Instytutu Pamięci Narodowej oraz współorganizatorów jest opowiedzenie historii poprzez muzykę i nietuzinkowe słowa. 

Podczas koncertu na scenie pojawią się wybitni wokaliści polskiej sceny muzycznej: Kacper Andrzejewski, Anna Grzelak, Małgorzata Chruściel, Żaneta Łabudzka, Krzysztof Iwaneczo, Sławek Uniatowski i KAYAH. Solistom towarzyszyć będzie orkiestra i sekcja rytmiczna.

Widowisko dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022. 

Wszystkie wejściówki na koncert „Tryptyk Niepodległa” zostały już rozdysponowane. 

79. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Dnia 27 września 2018 r. w Rzeszowie odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość była połączona z pierwszymi obchodami Święta Wojsk Obrony Terytorialnej, które decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 sierpnia 2018 r. ustanowiono na dzień powstania PPP.

Program uroczystości obejmował mszę świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Rzeszowie i część oficjalną przy Pomniku Pamięci Żołnierzy AK. Mszy świętej przewodniczył biskup senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny, homilię wygłosił duszpasterz Armii Krajowej ks. Władysław Jagustyn.

W części oficjalnej były wystąpienia prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej kpt. Juliana Pawełka, Wojewody Podkarpackiego dr Ewy Leniart, Apel Pamięci i salwa honorowa. Podczas uroczystości wręczono Odznaczenia Pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Otrzymali je członkowie i sympatycy Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK: Grażyna Bogacz, Stanisław Galczak, Zdzisław Gawęcki, Mariusz Kowalik, Łukasz Krawiec, Zbigniew Markut, Roman Niwierski, Jacek Pomykała, Tadeusz Puchalski, Marek Wróblewski.

Telewizyjna relacja z uroczystości

http://www.tvkstella.pl/news/fullnews.php?fn_id=6708

Autor tekstu: Mariusz Kowalik