Miejsca pamięci narodowej

Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów AK

W maju br. Komisja Historyczna – Upamiętniania Historii AK rozpoczęła realizację historycznego projektu „Miejsca pamięci narodowej”.
Głównym celem projektu jest stworzenie listy miejsc pamięci narodowej związanej z działalnością Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego: miejsc walk, cmentarzy
wojennych, powstańczych, indywidualnych grobów, pomników.
W ramach tego projektu powstanie lista miejsc pamięci narodowej. Integralną częścią projektu będzie umieszczanie tabliczek z kodem QR, która po ze skanowaniu automatycznie będzie otwierać stronę z opisem.
Zachęcamy do obserwowania naszej strony!

 1. Pomnik płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Rzeszowie
  Pomnik dowódcy Inspektoratu Rzeszów AK i Prezesa IV ZG Zrzeszenia WiN – oraz sześciu Jego podkomendnych. Został odsłonięty 19 listopada 2013 r. w Rzeszowie, u zbiegu al. płk. Ł. Cieplińskiego i ul. Zygmuntowskiej. Znaczący udział w powstanie pomnika wniosło Koło nr 1 i Koła nr 2 w Rzeszowie oraz poszczególni żołnierze AK – byli podkomendni inspektora „Pługa”.
 2. Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Propagandowo-dywersyjnego „Wedeta” w Rzeszowie
  Pomnik upamiętnia poległych w walce z Niemcami w październiku 1943 r. na Drabiniance.
 3. Pomnik Poległych Żołnierzy Inspektoratu Rzeszów AK w Chmielniku
  Pomnik upamiętnia żołnierzy Inspektoratu Rzeszów AK: Jana Bałdy „Piotra”, Stefana Rudnickiego „Pruta”, Józefa Sitarza „Lupina” i Jerzego Ziomka „Szczerby”, znajduje się na cmentarzu w Chmielniku.
 4. Pomnik Pamięci kpt. Władysława Koby w Jarosławiu
  Pomnik został odsłonięty 25 maja 2008 r.
 5. Pomnik w hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej w Przemyślu
  Pomnik wzniesiony obok Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, został odsłonięty w 2009 r.
 6. Pomnik Pamięci kpt. Ernesta Wodeckiego „Szpaka” oraz jego podkomendnych
 7. Pomnik upamiętnia poległych w walce z oddziałem kawalerii kałmuckiej 29 czerwca 1944 r. na tzw. Kalówce we wsi Tarnawiec. Pomnik powstał staraniem Koła w Leżajsku i Łańcucie. Został odsłonięty w 40. rocznicę akcji „Burza” w 1984 r.
 8. Pomnik Poległych Żołnierzy AK i BCh na cmentarzu w Tyczynie
  Pomnik został odsłonięty w 1958 r., dzięki staraniu żołnierzy AK z Tyczyna.
 9. Pomnik ku czci Partyzantów II Zgrupowania 5 psk AK w Dębicy
  Pomnik upamiętnia poległych w walce z Niemcami w 1944 r. Znajduje się na polanie Kałużówka obok Dębicy.
 10. Pomnik w hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej w Mielcu
  Został wzniesiony staraniem Koła ŚZŻAK w Mielcu i odsłonięty 11 września 1993 r. Zbudowany ze składek społeczeństwa.
 11. Pomnik w hołdzie Żołnierzom AK z Oddziału II KG AK,
  Pomnik upamiętnia żołnierzy AK Obwodów, Podobwodów i Placówek AK Dębica, Kolbuszowa, Mielec, Sędziszów i Ropczyce, którzy brali udział w akcjach wywiadowczych uwieńczonych zdobyciem bezcennych informacji o niemieckiej broni V-1 i V-2 na poligonie Blizny i okolic. Pomnik odsłonił Prezes Zarządu Okręgu wraz z por. Izabelą Podhalańską z 5 PSK AK Dębica i kpt. Andrzejem Żyliczem – byłym Prezesem Koła ŚZŻAK w Ropczycach podczas uroczystości 7 września 2014 r.
 12. Pomnik Żołnierzy AK – Ofiar Pacyfikacji w 1943 r. w Woli Zarczyckiej
 13. Pomnik Żołnierzy AK w Połomi
  Pomnik upamiętnia wydarzenia z 3 lipca 1944 r., kiedy żołnierze Placówki Niebyleckiej AK pod dowództwem Jana Boska „Sójki” odbili siedmiu zakładników – akowców transportowanych przez Gestapo do więzienia na rzeszowskim Zamku. Został odsłonięty 22 lipca 1966 r. w Połomi z inicjatywy żołnierzy AK.
 14. Pomnik w Gwoźnicy Górnej
  Pomnik na pamiątkę 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości i 65 rocznicy zrzutu broni przez polską załogę na angielskim samolocie dnia 5 stycznia 1944 r. na tzw. „Działach Dworskich” przysiołek Wilcze w Gwoźnicy Górnej, Wzgórze „Patria”. Pomnik ufundowali członkowie Koła ŚZŻAK w Niebylcu. Odsłonięty 11 listopada 2008 r.
 1. Tablica znajdująca się na kamienicy przy ul. Batorego w Rzeszowie, upamiętniająca kpr. pchor. Władysława Skubisza, ps. „Pingwin”, kpr. pchor. Henryka Kunysza, ps. „Szczygieł” i kpr. pchor. Władysława Leję, ps. „Trzandel”, którzy 25 maja 1944 r. wykonali wyrok śmierci na trzech funkcjonariuszach gestapo w ramach akcji „Kośba”. Tablicę ufundowało Koło nr 1 ŚZŻAK w Rzeszowie. Została odsłonięta 25 maja 2009 r.
 2. Tablica na Zamku Lubomirskich.
  Tablica poświęcona pamięci ofiar terroru komunistycznego, żołnierzy AK, Zrzeszenia „WiN” oraz innych formacji niepodległościowych więzionych, torturowanych i eksterminowanych w tym gmachu w latach 1944 – 1956. Odsłonięta z inicjatywy Kol. Józefa Siewierskiego /Koło Rzeszów nr 1/ i odsłonięta 11 listopada 2000 r.
 3. Tablica pamiątkowa w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie
  Tablica upamiętniająca 60 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, ufundowana przez Koło nr 2 ŚZŻAK w Rzeszowie. Odsłonięta w 1999 r.
 4. Tablica pamięci żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie
  Tablica poświecona pamięci ks. kpt. Józefa Czyża, ps. „Wołysz”- kapelana AK i oficera Obwodu Rzeszów „Rozbratel”, por. Michała Beresia, ps. „Bem”- organizatora akcji „Kośba”, kpt. Edwarda Brydaka, ps. „Andrzej” – dowódcy Obwodu Rzeszów SZP-ZWZ-AK. Znajduje się na murach Kościoła pw. św. Józefa w Rzeszowie-Staromieściu. Ufundowana przez rodziny i żołnierzy AK. Odsłonięta 1 stycznia 1998 r.
 5. Tablica pamięci kpr. pchor. Władysława Skubisza ps. „Pingwin” w Rzeszowie
  Tablica upamiętnia jednego z trzech wykonawców udanego zamachu na rzeszowskich gestapowców 25 maja 1944 r., przeprowadzonego w ramach akcji „Kośba”, który w październiku 1944 r. został zamordowany przez oficerów Smiersz w więzieniu na rzeszowskim Zamku Lubomirskich. Tablica ufundowana w 1994 r. przez towarzyszy broni kpr. „Pingwina” znajduje się w nawie bocznej Kościoła św. Krzyża w Rzeszowie.
 6. Tablica pamięci Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego Oddziałów Leśnych „Warta”,
  Tablica poświęcona żołnierzom, którzy od jesieni 1944 do sierpnia 1945 przebywali na Rzeszowszczyźnie w gotowości do dalszej walki o Kresy. Wmurowana w kamienicy w Łańcucie, gdzie w latach 1944 – 1945 mieściła się kwatera z-cy dowódcy Zgrupowania „Warta” – ppłk. Bolesława Tomaszewskiego, ps. „Ostroga”. Ufundowana przez Żołnierzy „Warty” w 1995 r.
 7. Tablica na froncie Kościoła Gimnazjalnego w Rzeszowie pamięci Jana Tondery ps. „Jaś”,
  Tablica upamiętnia pierwszego komendanta Obwodu SPZ-ZWZ Rzeszów, zamordowanego przez Gestapo w 1940 r.
 8. Tablica pamięci ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Rzeszowie
  Tablica znajdująca się na murze Kościoła pw. św. Józefa w Rzeszowie-Staromieściu. Wmurowana z inicjatywy mieszkańców Rzeszowa i towarzyszy broni inspektora Ł. Cieplińskiego w 1991 r. w 50. rocznicę Jego śmierci.
 9. Tablica upamiętniająca żołnierzy AK i działaczy WiN, Bazylika Mniejsza w Rzeszowie
  Tablica została umieszczona na froncie Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP OO. Bernardynów w Rzeszowie. Jest jedną z pierwszych ufundowanych przez żołnierzy AK i Członków WiN w Rzeszowie. Została poświęcona w listopadzie 1992 r. Zawiera nazwiska poległych na polu chwały, straconych i zamordowanych dowódców i żołnierzy Obwodu Rzeszowskiego, Dębickiego i Kolbuszowskiego SPZ-ZWZ-AK w latach 1939 – 1945 oraz członków Zrzeszenia WiN.
 10. Tablica w kościele Farnym w Rzeszowie
  Tablica jest poświęcona żołnierzom Podokręgu Rzeszów AK „Woda”. Została odsłonięta w 1979 r.
 11. Tablica na kościele w Rudnej Wielkiej
  Tablica jest poświęcona żołnierzom Oddziału dyspozycyjnego inspektora ppłk. Łukasza Cieplińskiego zamordowanym przez Gestapo i UB
 12. Tablica umieszczona na murach Szkoły Podstawowej w Pstrągowej
  Tablica upamiętnia płk. dypl. Kazimierza Iranka-Osmeckiego, ur. 5 IX 1897 r. w Pstrągowej – Szefa II Oddziału KG AK, Cichociemnego i Powstańca Warszawskiego. Odsłonięta 26 września 1998 r.
 13. Tablica pamiątkowa pamięci żołnierzy WP, SZP-ZWZ-AK w Lubaczowie
  Tablica upamiętnia żołnierzy WP, SZP-ZWZ-AK Obwodu Lubaczowskiego, 4 Komp. Partyzantów AK 19 pp „Odsieczy Lwowa”, 1 Batalionu AK „Obrońców Ziemi Lubaczowskiej”, 19 pp „Odsieczy Lwowa”, którzy walczyli i oddali swoje życie w obronie Ziemi Lubaczowskiej w latach 1939 – 1945. Tablicę ufundowali żołnierze AK – towarzysze broni w Lubaczowie w sierpniu 1989 r.
 14. Tablica na froncie Sądu Rejonowego w Mielcu
  Tablica poświecona pamięci oddziału partyzanckiego „Jędrusie” i żołnierzy AK, którzy 29 marca 1943 r. dokonali zbrojnego uwolnienia ok. 180 więźniów z rąk gestapo.
 15. Tablica upamiętniająca ks. Michała Pilipca „Ski” w Błażowej;
  Tablica poświecona pamięci kapelana Obwodu Rzeszów AK, zamordowanego w lasach głogowskich przez funkcjonariuszy UB 8 grudnia 1944 r. Znajduje się w przedsionku kościoła parafialnego w Błażowej.
 16. Tablica na Ratuszu w Sędziszowie Młp. pamięci żołnierzy Podobwodu Sędziszów AK poległych w akcji „Burza”;
 17. Tablica por. Karola Chmiela – oficera Bch i AK, ps. „Grom”, działacza WiN, straconego w więzieniu mokotowskim 1 marca 1951 r. Odsłonięta w Zagorzycach 2000 r.
 18. Tablica pamięci Tadeusza Cieśli, ps. „Żbik” – więźnia Auschwitz, żołnierza II Korpusu, kuriera, zamordowanego przez UB w 1952 r., miejsce pochówku – nieznane. Tablica znajduje się na murach I LO w Rzeszowie, powstała z inicjatywy byłych więźniów obozów koncentracyjnych, m.in. Prezesa Zarządu Okręgu – Aleksandra Szymańskiego.
 19. Tablica pamięci płk. Wojciecha Szczepańskiego SP w Żurawiczkach.
  Tablica upamiętnia komendanta Obwodu Jarosławskiego AK – na murze SP w Żurawiczkach.