Dołącz do Nas

Zostań naszym nowym członkiem

Jeśli chcesz kontynuować Etos Armii Krajowej, poznawać ludzi, których łączy pasja oraz wspólne idee, dołącz do nas!

Procedura przyjęcia na członka ŚZŻAK

Aby zostać członkiem ŚZŻAK należy do Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK przesłać:

1. Życiorys krótki.

2. Deklarację członka nadzwyczajnego.

     

Dotyczy tylko Weteranów Armii Krajowej: Deklarację członka zwyczajnego  + Kwestionariusz osobowy  + kopię legitymacji zaświadczenia uprawnień kombatanckich wydaną przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

3. Podanie o przyjęcie, w którym należy przedstawić chęć i motywację do wstąpienia do Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK.

4. Zdjęcie w formacie 35×45 mm, do legitymacji.

Dokumenty należy wysłać w dwóch egzemplarzach (życiorys, deklaracja, podanie) oraz dołączyć dwa zdjęcia.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Zarząd Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

ul. 8 Marca 8 pok. 10, 35-065 Rzeszów

Składka członkowska roczna wynosi 48 PLN. Przynależność do ŚZŻAK nie wiąże się z żadnymi przywilejami. Każdy przyjęty członek otrzymuje legitymację członkowską ŚZŻAK i opaskę ŚZŻAK.

    Imię i nazwisko:
    Adres e-mail:
    Treść wiadomości:

    Zapewniamy, że odpiszemy tak szybko jak to tylko możliwe.