Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (kadencja 2018-2021​)

Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego

kpt. w st. spocz. Julian Pawełek, ps. „Strug”

Członkowie Prezydium:

Alfred Kłęk* – Wiceprezes i Skarbnik Zarządu Okręgu Podkarpackiego

szer.w st. spocz. Antoni Barnat, ps. „Wilk”

Janusz Skotnicki*

Zastępcy Członków Prezydium:

Edyta Przybylak*

Łukasz Pompa*

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Zofia Kulas*- przewodnicząca

Zbigniew Markut*

Sąd Koleżeński:

mjr w st. spocz. Zbigniew Piekiełek

mec. Jerzy Wójtowicz*

Jerzy Fil*

Uwaga: * oznaczono członków zwyczajnych nieposiadających uprawnień kombatanckich.