Statut Światowego Związku Żołnierzy AK

Statut obejmuje tekst jednolity z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ŚZŻAK w dniu 15.03.2016 r. i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w dniu 12.07.2016 r. sygn. akt. WA.XII NS-REJ.KRS/026836/16/636

NAZWA DOKUMENTU

DOKUMENTY DO POBRANIA

STATUT ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY AK