Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów AK

Pomnik Pamięci Żołnierzy AK powstał dzięki niezwykłemu zaangażowaniu, oddaniu i ofiarności środowiska kombatanckiego, we współpracy z władzami miasta Rzeszowa, życzliwości i bezinteresowności miejscowych przedsiębiorców oraz dobrej woli mieszkańców Podkarpacia. Kamień węgielny pod budowę pomnika został poświęcony przez św. Jana Pawła II w Krakowie w dniu 15 czerwca 1999 r.

Pomnik, ku pamięci potomnych i dla uczczenia bohaterskich czynów oraz niezłomnej postawy żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów został odsłonięty 11 listopada 2001 r. Położenie pomnika ma swój wymiar symboliczny, bowiem stoi on na placu imienia Armii Krajowej, u zbiegu ul. Chopina i Alei Kasztanowej, nieopodal Zamku Lubomirskich. To  tam w czasie wojny mieściło się stalinowskie więzienie, gdzie maltretowani i skazywani na śmierć byli żołnierzy Armii Krajowej. 

Na monumentalnych granitowych blokach o długości 6 m i szerokości 2 m każdy zostały zainstalowane symbole Armii Krajowej: orzeł wojskowy i tablica z napisem: Pamięci żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów na jednej, zaś krzyż u góry z napisem:  Bóg Honor Ojczyzna – u dołu drugiej tablicy. Obie tablice spina kotwica – symbol Polski Walczącej. Na bocznej ścianie jednego boku umieszczony został kamień węgielny.