Dzwon Niepodległości 1918-2018

W dniu 11 listopada z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli odbyła się uroczystość odsłonięcia „Dzwonu Niepodległości” ufundowanego przez samorząd wojewódzki.
W uroczystości uczestniczyły władze województwa na czele z wojewodą Ewą Leniart i marszałkiem Władysławem Ortylem oraz prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, a także przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej zrzeszające organizacje społeczne, stowarzyszenia kombatanckie i osób represjonowanych.

W dniu 11 listopada z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod pomnikiem płk. Leopolda Lisa-Kuli odbyła się uroczystość odsłonięcia „Dzwonu Niepodległości” ufundowanego przez samorząd wojewódzki.
W uroczystości uczestniczyły władze województwa na czele z wojewodą Ewą Leniart i marszałkiem Władysławem Ortylem oraz prezydentem Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, a także przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej zrzeszające organizacje społeczne, stowarzyszenia kombatanckie i osób represjonowanych.

Jako pierwszy w dzwon uderzył Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. W imieniu podkarpackich Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny w dzwon uderzył kpt. Julian Pawełek Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej i jednocześnie Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dzwon, na którym widnieje godło Polski, herb Podkarpacia oraz tekst „Roty” Marii Konopnickiej został został odlany w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu.

Write a comment

Dodaj komentarz