„Gdy nas już nie będzie, pamiętajcie o nas”. Zmarł Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Podkarpackiego

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu 01 października 2021 r. na Wieczną Wartę odszedł

kpt. w st. spocz. Julian Pawełek ps. „Struga” 

żołnierz Armii Krajowej,

więzień polityczny okresu stalinowskiego,

Prezes Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej, działacz społeczny.

kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

Ceremonia pogrzebowa odbedzie się dnia 07 października 2021 r. o godz. 14.30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

Śp. kpt. Julian Pawełek, rocznik 1925 ur. w Woli Roźwienickiej, w latach 1942 -1945 żołnierz Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Przemyśl, Obwodu AK Przeworsk, Placówka Manasterz. W AK pełnił funkcję łącznika i kolportera prasy podziemnej, przenosił meldunki na szlaku Manasterz- Kańczuga- Przeworsk. Uczestniczył w akcji zdobycia broni, map, sprzętu sanitarnego i opatrunkowego z niemieckiego mobilnego magazynu broni. W lipcu 1944 r. brał udział w operacji wojskowej „Akcja Burza” .W latach 1949 -1954 był więźniem politycznym za działalność w szeregach Armii Krajowej i udział w akcji „Burza”. Skazany na 6 lat więzienia wyrokiem Sądu Wojskowego w Rzeszowie z dnia 14.04.1950 r. został uniewinniony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 25.04.1998 r.

Od 1992 r. pracował społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego kultywując pamięć żołnierzy Armii Krajowej w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w czasie II Wojny Światowej. Misję tę sprawował nieprzerwanie przez blisko 30 lat, z wielkim zaangażowaniem i oddaniem, poświęcając swój czas, zdrowie i siły. Od 2017 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK. Od 2018 r. pełni także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – jako reprezentant Światowego Związku Żołnierzy AK.

Pomimo upływu lat i ubytku sił śp. kpt. Julian Pawełek, zrealizował szereg inicjatyw patriotycznych skupionych na pielęgnowaniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, a także związanych z upamiętnieniem kombatantów Armii Krajowej. Do ostatnich swoich dni aktywnie i z godną najwyższego podziwu energią angażował się w edukację patriotyczną wśród młodego pokolenia Polaków, czynnie wspierając działania na rzecz obronności państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei, tradycji oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej.

Śp. kpt. Julian Pawełek, jako człowiek doświadczył dramatycznych przeżyć życiowych, dzieląc powojenny los wielu AK-owców więzionych za swoją działalność niepodległościową. Pobyt w więzieniu i niesprawiedliwy wyrok odbiły piętno na jego życiu, a mimo to zachował pogodę ducha i radość życia. Jednocześnie pozostał osobą o dużej skromności, wrażliwą na potrzeby społeczne, mający silne poczucie misji, realizując zadania w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku na rzecz Ojczyzny, a w szczególności na niwie edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków.

Śp. kpt. Julian Pawełek był członkiem Korpusu Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i związkowymi, a w tym: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Pro Memoria”, „ProPartia”, Odznaką Wyróżnieniem „Za wkład pracy społecznej w ŚZŻAK poświęconej etosowi Armii Krajowej”, Złotą Odznaką Zasługi ŚZŻAK za wieloletnią, wybitną działalność w szeregach ŚZŻAK, Odznaką Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Odznaką Pamiątkowa „Akcji Burza”, Odznaczeniem Pamiątkowym za Zasługi dla ŚZZAK, Patentem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

 

 

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koledzy i Koleżanki ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpacki

Write a comment

Dodaj komentarz