KRWIoOBIEG TERYTORIALSA

W dniu 15.06.2019 r. na Rynku Rzeszowskim, odbędzie się akcja zbiórki krwi połączonej z promocją idei przeszczepów. Akcja realizowana jest w ramach projektu „KRWIoOBIEG TERYTORIALSA” . Jednocześnie odbędzie się ogólnopolski event pn. „TRASA CZERWONEJ NITKI” organizowany przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Projekt ma na celu:

  • zasilenie przez żołnierzy, służby mundurowe oraz społeczność lokalną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, co za tym idzie banków krwi podmiotów leczniczych;
  • propagowanie poprzez: żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych, pracowników służby zdrowia, władze samorządowe oraz społeczeństwo lokalne idei honorowego krwiodawstwa, postaw prozdrowotnych oraz idei przeszczepów.

Akcja „KRWIoOBIEG TERYTORIALSA” kierowana jest do służb mundurowych, władz samorządowych, środowiska sportowców, młodzieży szkolnej oraz studentów jak również organizacji pozarządowych i społeczeństwa lokalnego.

W związku z powyższym planowane jest zorganizowanie w ramach festynu spotkania z „żywą historią”.

Zapraszam serdecznie wszystkich do udziału w akcji.

Write a comment

Dodaj komentarz