Krzyże Zasługi i Patent Weterana dla zasłużonych przedstawicieli ŚZŻAK

Wielce Szanowni Odznaczeni,

W tym uroczystym dniu wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych serdecznie Państwu gratulujemy i  wspólnie przeżywamy radość z tej okazji. Jesteśmy pełni uznania dla Państwa patriotyzmu i zaangażowania na rzecz Ojczyzny wyrażającego się w pielęgnowaniu i zachowywaniu pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej, a także krzewieniu historii, tradycji oraz idei walk o niepodległość Polski.

Dziękując za wkład w realizację patriotycznych inicjatyw i okazywane wsparcie dla ŚZŻAK życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Niech Państwa patriotyzm i miłość do Ojczyzny będą dla innych Polaków dobrym przykładem i uświadamiają wartość etosu słów: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Zarząd Okręgu Podkarpackiego i członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, za zasługi w działalności społecznej i działalność na rzecz upamiętniania historii Polski i upowszechniania wiedzy historycznej, odznaczeni zostali: 

Srebrnym Krzyżem Zasługi

Mariusz Kowalik– Wiceprezes Koła Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK

Brązowym Krzyżem Zasługi

Grażyna Bogacz – członek Koła Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK

Tadeusz Puchalski – Wiceprezes Koła Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK

Postanowieniem Szefa Rady Ministrów i Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, Patentem „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”, odznaczony został Oficer Armii Krajowej kpt. w st.spocz. Julian Pawełek.

W imieniu Prezydenta RP oraz Szefa Rady Ministrów i Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, odznaczenia wręczyła Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz.

IMG_2336-1068x900

 

W uroczystości obok odznaczonych osób i ich najbliższych wziął także udział Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Dariusz Słota. Wicewojewoda Lucyna Podhalicz skierowała do uczestników uroczystości słowa uznania dla wyróżniającej się działalności wykraczającej poza zwykłe obowiązki, za aktywność społeczną i pełną zaangażowania postawę. Szczególny wyrazy szacunku i podziękowała skierowała do Weteranów.

Autorem zdjęć jest Biuro Prasowe Wojewody

  • czynnie działa na rzecz utrwalania i popularyzowania historii Polski. Należy do Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Ziemi Niżańskiej, Podkarpackiego Towarzystwa Numizmatycznego. Jestem autorem publikacji regionalnych oraz redaktorem licznych prac zbiorowych. Od wielu lat interesuje się historią drugiej wojny światowej i działalnością niepodległościową Armii Krajowej. Jest członkiem zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W roku 2016 został wybrany wiceprezesem Koła Obwodu Nisko Stalowa Wola. Jednocześnie podjął się funkcji sekretarza i kronikarza. Starannie prowadzi Kronikę Koła. Dokumentuje odkrywane fakty z historii Armii Krajowej i współczesnego ŚZŻAK. Był inicjatorem cyklicznej publikacji „Rocznik Koła”. Ukazały się Roczniki 2017 i 2018. Jest ich redaktorem i autorem zamieszczanego w nich kalendarium. Cyklicznie pisze artykuły do prasy regionalnej informując o aktualnych wydarzeniach w Kole. Brał udział w produkcji filmów historycznych dotyczących działalności Armii Krajowej w regionie. Uczestniczy w uroczystościach patriotyczno-religijnych i rocznicowych organizowanych na terenie działania Koła jak i na zewnątrz. Bierze aktywny udział w zebraniach i spotkaniach. Współuczestniczy w organizacji wycieczek dla młodzieży.
  • na co dzień współpracuje z redakcją gazety lokalnej Tygodnikiem „Sztafeta” i poświęca się działalności społecznej. Od wielu lat prowadzi współpracę ze stalowowolskim Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pomagała w działalności programowej i organizacyjnej. Prowadziła rozmowy i wywiady zbierając materiały do powstających opracowań. Wykonywała fotografie dokumentujące historię regionu. Wspierała tworzenie miejsc upamiętniających stoczone bitwy oddziałów partyzanckich zwanych Partyzanckimi Kamieniami Pamięci (Janiki, Lipa, Momoty) oraz historycznych tablic informacyjnych (Jastkowice, Las Ciosmański, Rozdół). Od roku 2017 jest członkiem Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK. Uczestniczy w uroczystościach patriotyczno-religijnych i rocznicowych organizowanych na terenie działania Koła jak i na zewnątrz. Bierze aktywny udział w zebraniach i spotkaniach. Wykonuje korektę publikacji Koła. Współuczestniczy w organizacji wycieczek dla młodzieży.
  • od wczesnego dzieciństwa związany jest z historią Armii Krajowej, a szczególnie z historią Oddziału Leśnego NOW-AK „Ojca Jana”, którego członkiem był jego ojciec Stanisław Puchalski ps. „Kozak”. Wraz ze swoim ojcem uczestniczył w wielu patriotycznych spotkaniach i uroczystościach. Wychowany został w duchu patriotycznym i wielkim kulcie dla AK. Od kilku lat nie będąc członkiem, jako sympatyk Koła ŚZŻAK zaangażował się w działalność Koła w Stalowej Woli. Prowadzi działalność popularyzatorską związaną z historią walk Oddziału Leśnego NOW-AK „Ojca Jana”. Brał udział w spotkaniach z młodzieżą przekazując wiedzę o AK i Oddziale. Był uczestnikiem i organizatorem wielu patriotycznych wyjazdów dla kombatantów i młodzieży. Jest kontynuatorem działalności patriotycznej i wychowawczej swego ojca Stanisława Puchalskiego. Współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Towarzystwem Ziemi Niżańskiej i innymi organizacjami pozarządowymi. Aktywnie uczestniczy w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez szkoły, organizacje kombatanckie oraz samorząd Stalowej Woli i Niska. Obecnie jest członkiem Zwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W roku 2016 został wybrany wiceprezesem Koła. Jednocześnie się podjął obowiązków skarbnika Koła.
  • żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Przemyśl, Obwodu AK Przeworsk, więzień polityczny okresu stalinowskiego. W 1941 r., jako 16-letni chłopach, jeszcze przed zaprzysiężeniem do AK  uczestniczył w akcji zdobycia broni i map z niemieckiego mobilnego magazynu broni. W konspiracji oficjalnie działał od 01.02.1942 r. do 31.07.1945 r., zwerbowany przez por. Zdzisława Pieniążka „Juranda”. Po zaprzysiężeniu został przydzielony jako łącznik przenosząc meldunki pomiędzy placówkami na szlaku Monasterz- Kańczuga- Przeworsk.  Przed zaprzysiężeniem w AK działał jako uczeń tajnego nauczania i jako łącznik –kolporter punktów tajnego nauczania w Manasterzu, Medyni Kańczuckiej, Hucisku i Jaworniku. Przenosił podręczniki szkolne oraz ochraniał i przeprowadzał nauczycieli tajnego nauczania do okolicznych miejscowości, tam gdzie się odbywały zajęcia i egzaminy. Brał udział w akcji partyzanckiej pod kryptonimem „Burza”. W latach 1949 -1954 był więźniem politycznym za działalność w szeregach Armii Krajowej i udział w akcji „Burza”. Wyrokiem Sądu Wojskowego w Rzeszowie z 14. 04.1950 r. został skazany na 6 lat. Uniewinniony decyzją Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dn.25.04.1998 r.  Po wojnie miał problem z zatrudnieniem z powodu działalności w Armii Krajowej.
Write a comment

Dodaj komentarz