Odeszła na wieczną wartę por. Halina Trałka ps. Begonia, żołnierz Armii Krajowej

Szanowni Państwo,

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu 10 sierpnia 2019 r., Żołnierzy Armii Krajowej.

13 sierpnia 2019 r. o godz. 13.30 odbędzie się msza pogrzebowa Kościele parafialnym pw. Św. Rocha w Słocienie, a następnie ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu parafialnym w Słocinie. Śp. por. Halina Trałka ps. Begonia służyła w Armii Krajowej w okresie 08.1942 – 07.1944 w Okręgu Kraków, Podokręgu Rzeszów, Inspektoracie Rzeszów, Placówka Słocina. W sierpniu 1942 r. została zaprzysiężona przez Zygmunta Chłapowskiego ps. „Oskar”, będącego jednym z adiutantów szefa Inspektoratu AK Rzeszów – płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pługa”. Por. Trałka w konspiracji pełniła funkcję łączniczki, przenosiła meldunki przekazywane przez Zygmunta Chłapowskiego do skrzynek kontaktowych w spółdzielni rolniczo-handlowej w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej. Na zlecenie Zygmunta Chłapowskiego przepisywała na maszynie ulotki, które odbierał 16-letni chłopiec. W czasie narady Sztabu 24 Dywizji Piechoty AK ppor. Trałka brała udział w zabezpieczeniu terenu. Śp. por. Halina Trałka ps. Begonia za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczona była Medalem Pro Patria i Patentem „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.

Cześć Jej Pamięci!

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koleżanki i Koledzy z Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Write a comment

Dodaj komentarz