Odeszła na wieczną wartę ppor. Renata Mir- Niemirska – Pisarek ps. „Lakrima”, żołnierz Armii Krajowej

  • Odeszła na wieczną wartę ppor. Renata Mir- Niemirska – Pisarek ps. „Lakrima”,  żołnierz Armii Krajowej

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, w dniu 25 października 2021 r. ppor. w st. spocz. Renaty Mir- Niemirskiej – Pisarek ps. „Lakrima”, żołnierza Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, łączniczki Komendy Obwodu Jędrzejów Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej, wieloletniego sekretarza Zarządu Koła nr 2 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rzeszowie, kawalera Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, malarki, zasłużonego działacza kultury.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 29 października 2021 r. o godz. 12.30 na Cmentarzu Komunalny Wilkowyja.

Śp. ppor. Mir- Niemirska-Pisarek, rocznik 1927, w 1941 r. wstąpiła do Batalionów Chłopskich. W organizacji pełniła funkcję łączniczki. Była odpowiedzialna za skrzynkę pocztową, kolportaż prasy i przenoszenie meldunków. W 1943 r., mjr Kacper Mir- Niemirski ps. „Mir”, ojciec Pani Podporucznik, zdołał uciec przed aresztowaniem gestapo. W związku z tym, że rodzina była na liście poszukiwanych musieli ukrywać się w lesie. Razem z matką i siostrą Pani Podporucznik schroniła się w garnizonie Obwodu, otrzymując fałszywe „Kennkarty” na nazwisko Malinowskie. Po połączeniu się Batalionów Chłopskich z Armią Krajową mjr Kacper Mir-Niemirski został komendantem Obwodu AK. Wówczas to Pani Podporucznik przystąpiła do AK. Przysięgę złożyła przed Janem Puto ps. „Wrzos”. W organizacji byłą łączniczko pod dowództwem swojego ojca mjr. Niemca-Niemirskiego, głownie przenosząc meldunki i rozkazy pomiędzy Komendą Obwodu, a Oddziałami w terenie. Brała także udział w przerzutach różnego sprzętu radiowego, drukarskiego oraz broni i amunicji. Ukończyła kurs dla sanitariuszek.

Po wojnie studiowała malarstwo na ASP w Krakowie (pracownia prof. Jerzego Fedkowicza i pracownia prof. Wacława Taranczewskiego). W latach 1952-1955 pracowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie. Brała udział w wystawach okręgowych, ogólnopolskich i zagranicznych. Jej dorobek artystyczny liczy ponad trzydzieści wystaw indywidualnych m.in. w Rzeszowie, Przemyślu, Łańcucie, Gdańsku, Krakowie. Wykonywała polichromie oraz prace konserwatorsko-rekonstrukcyjne w kościołach Podkarpacia (we współpracy m.in. z synami Krzysztofem i Łukaszem). Zajmowała się krytyką artystyczną. Publikowała swoje teksty w pismach: Kamena, Widnokrąg, Nowiny Rzeszowskie. Działała w ZPAP, pełniła w nim różne funkcje będąc członkiem zarządu kilku kadencji. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, nie tylko artystycznych.

Od 1991 r. pracowała społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego, pełniąc przez wiele lat funkcję sekretarza Zarządu Koła nr 2. Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz wkład w kulturę odznaczona była Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem „ProPartia , a także odznaczeniem pamiątkowym za Zasługi dla ŚZZAK, odznaką pamiątkową „Kolumbowie Rocznik 20”, odznaczeniem Zasłużony Działacz Kultury

Cześć Jej Pamięci!

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy szczerego współczucia.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki

Date: 2021-10-26

Category: ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ

Share this
Write a comment

Dodaj komentarz