Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej żołnierzy Wojska Polskiego poległych w lasach Uleszczyzny

Dnia 9 maja 2019 r. Stanisław Garbacz – Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie byli organizatorami uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy Wojska Polskiego w lasach Uleszczyzny obok Glinianki.

W programie uroczystości były: powitanie gości przez Stanisława Garbacza – Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów, odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej przez ks. Wojciecha Szparę – proboszcza parafii w Bielinach, prezentacja historii wydarzenia przez Mieczysława Wójcika – kustosza Muzeum Flisactwa Polskiego w Ulanowie, wystąpienia okolicznościowe: Zbigniewa Markuta – prezesa Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK i reprezentantów parlamentarzystów Janiny Sagatowskiej – senator RP oraz Rafała Webera – posła na Sejm, wiceministra infrastruktury, złożenie wiązanek kwiatów, występ Chóru Ulanowskiego pod kierownictwem Dariusza Banasia i spotkanie przy wojskowej grochówce.

W uroczystości udział wzięli członkowie Koła Rzeszów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej reprezentowali: kpt. Edward Sarna, por. Władysław Koziarz, Maja Wolan, Lucyna Szuwalska, Bogusław Soboń.

Koło Obwodu Nisko Stalowa Wola wystąpiło ze sztandarem. Poczet sztandarowy tworzyli: Tadeusz Puchalski, Zbigniew Partyka, Władysław Potocki. W skład delegacji Koła weszli członkowie i sympatycy: Zbigniew Markut – prezes, Mariusz Kowalik – wiceprezes, Grażyna Bogacz, Piotr Niemiec, Mieczysław Wójcik, Zbigniew Makowski, Dionizy Garbacz, Antoni Kolano, Paweł Dębski, Grażyna Kowalik.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli: Adam Mach – Wicestarosta Niżański, Kazimierz Kopeć – Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik, Tomasz Maślach – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik, Magdalena Hasiak – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego i Sekretarz Gminy Ulanów, radni Rady Powiatu Niżańskiego, radni Rady Miejskiej w Ulanowie, harcerze Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku i Hufca ZHP w Stalowej Woli, przedstawiciele lokalnych jednostek samorządowych i placówek oświatowych, społeczność Gminy i Miasta Ulanów.

Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola z dużym zadowoleniem i satysfakcją odniosło się do uroczystości, która stanowiła zakończenie realizacji inicjatywy wniesionej przez prezesa Koła Zbigniewa Markuta w 2017 r.

Mariusz Kowalik

Nisko, maj 2019 r.

Write a comment

Dodaj komentarz