Pamięci płk. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojca Jana” – dowódcy partyzanckich oddziałów NOW-AK i NZW

Dzień 11 listopada 2018 r. to nie tylko szczególny dzień świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, ale także wyjątkowy dzień poświęcony pamięci płk. Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojca Jana” i jego żołnierzy z partyzanckich oddziałów Narodowej Organizacji Wojskowej- Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

O godz. 13.00 w Jarosławiu przy grobie płk. Franciszka Przysiężniaka ps. Ojca Jana odmówiono modlitwę, odśpiewano Hymn Państwowy, złożono kwiaty i zapalono „Znicze Pamięci”. Uroczystość odbyła się w kameralnym gronie z udziałem rodziny płk. Franciszka Przysiężniaka – jego wnuka Andrzeja Łuca oraz prawnuków Maciej Łuca i Szymona Łuca, a także rodzin żołnierzy z partyzanckich oddziałów NOW-AK i NZW.

W uroczystości głos zabrał Tadeusz Puchalski- Wice Prezes Koła Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK, który przybliżył postać płk. Franciszka Przysiężniaka ps. Ojca Jana oraz swego Ojca – por. Stanisława Puchalskiego ps. Kozaka, żołnierza z partyzanckiego oddziału NOW-AK „Ojca Jana”, autora książki „Partyzanci Ojca Jana”.

Głos zabrał również syn por. Ludwika Więcława ps. Śląski – Jacek Więcław z Leżajska, który ze wzruszeniem opowiadał o swoim Ojcu- żołnierzu NOW-AK i NZW. Nigdy nie poznał swego Ojca, gdyż miał miesiąc jak jego Ojciec został rozstrzelany na Zamku w Rzeszowie w 1949 r. Ojca zna jedynie z opowiadań matki, którą Ojciec prosił aby wychowała ich syna na porządnego człowieka. Prawie ze łzami w oczach Jacek Więcław wyraził, że ma nadzieję, iż nie zawiódł Ojca a matka wychowała Go na prawego człowieka.

Po uroczystości przy grobie „Ojca Jana”, o godzinie 14.00 na moście drogowym na rzece San w Jarosławiu odbyła się uroczystość nadania imienia płk. Franciszka Przysiężniaka temu mostowi i odsłonięcie tablic jego pamięci. Po poświęceniu mostu i tablic oraz wspólnej modlitwie, dokonano wpisu do Księgi Pamiątkowej.

W uroczystości udział wzięli potomkowie płk. Franciszka Przysiężniaka ps. Ojca Jana – wnuk Andrzej Łuc, prawnukowie Maciej Łuc i Szymon Łuc, potomkowie Jerzego Cieplika ps. Iskra – żołnierza „Ojca Jana”- jego córka Zofia Piętniki i jego wnuk mjr. Marcin Piętnik- zastępca dowódcy 34 Batalionu Lekkiej Piechoty z Jarosławia, Mieczysław Lorendowicz -syn ppłk. Lorendowicza – żołnierza 24 Pułku Artylerii Lekkiej, NOW-AK, Tadeusz Puchalski- syn por. Stanisława Puchalskiego- żołnierza „Ojca Jana”, Anna Małek-Szlufik – członek Koła Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK, Państwo Sobolewscy ze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Podkarpackie a także żołnierze WOT Jarosław oraz władze Jarosławia.

Uroczystość ta odbyła się z inicjatywy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Podkarpackie, przy wyjątkowym zaangażowaniu Państwa Sobolewskich. Starania o nadanie mostowi im. płk. Franciszka Przysiężniaka trwały ponad 10 miesięcy. Na koniec Andrzej Łuc ze wzruszeniem podziękował organizatorom za taką inicjatywę i gościom za obecność.

Franciszek Przysiężniak ps. „Ojciec Jan” (1909-1975) żołnierz Wojska Polskiego, oficer Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, żołnierz podziemia niepodległościowego. „Ojca Jana” – dowódcy partyzanckich oddziałów NOW-AK i NZW. Jego Oddział Partyzancki NOW-AK „Ojca Jana”, operujący w Lasach Janowskich był jedną z najlepiej wyposażonych jednostek tego typu w całym polskim podziemiu. Oddział (choć bez swojego dowódcy) wziął udział w największej bitwie partyzanckiej z Niemcami na ziemiach polskich na Porytowym Wzgórzu.

Write a comment

Dodaj komentarz