Poświęcenie krzyża i tablicy upamiętniającej były obóz sowieckiego NKWD w Żabnie 23 sierpnia 2019 r.

Dnia 23 sierpnia 2019 r. odbyły się uroczystości poświęcenia krzyża i tablicy upamiętniającej były sowiecki obóz NKWD w Żabnie k. Radomyśla nad Sanem. Inicjatywę upamiętnienia miejsca obozu wniósł Zbigniew Markut – prezes Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK, syn więźnia obozu w Żabnie. Organizatorami uroczystości byli wójt Gminy Radomyśl nad Sanem i Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK.

Część pierwszą uroczystości, poprowadził Zbigniew Markut, kierując do zebranych następujące słowa:

Szanowni Państwo,

Spotykamy się tutaj, pod tym krzyżem, w miejscu, gdzie od września 1944 r. do stycznia 1945 r. funkcjonował zarządzany przez Żołnierzy NKWD obóz jeniecki.

Kiedy w lipcu 1944 r. zostali wyparci z tych terenów najeźdźcy niemieccy wy-dawać się mogło, że nadszedł lepszy czas. Niestety, szczególnie Żołnierze Armii Krajowej znaleźli się w jeszcze trudniejszej sytuacji. Sowieckie NKWD rozpoczęło obławę na wszystkich, bez wyjątku, Akowców i umieszczało ich w takich obozach, ja k ten w Żabnie. Z obozów tych trafiali do więzień, byli wywożeni na Syberię – ale także były wykonywane wyroki śmierci.

Dziękuję bardzo społeczności: mieszkańcom Żabna, Radzie Gminy z panem przewodniczącym Edwardem Wermińskim i oczywiście wójtowi Gminy Radomyśl nad Sanem panu Janowi Pyrkoszowi za ufundowanie krzyża, który będzie upamiętniał wydarzenia sprzed 75 lat i przy którym będzie mógł si ę zatrzymać przechodzień i po-chylić czoła.

Proszę ks. prałata Józefa Turonia o po święcenie krzyża i poprowadzeni modlitwy.

Ks. kanonik Józef Turoń, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem, poprowadził modlitwę za zamordowanych i więzionych w ziemiankach, które stanowiły polowe więzienie sowieckiego NKWD w Żabnie i poświęcił krzyż oraz tablicę pamiątkową w miejscu uświęconym krwią oficerów i Żołnierzy Armii Krajowej oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Przy poświęconym krzyżu i tablicy delegacje samorządu Gminy Radomyśl nad Sanem i Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK złożyły wiązanki kwiatów.

Część drugą stanowiło spotkanie w Domu Ludowym w Żabnie, gdzie wspominano losy więźniów obozu NKWD w Żabnie i oraz wyrażono szacunek dla tych, którzy działają na rzecz historii lokalnej, starając się zachować pamięć o obozie istniejącym w latach 1944-1945. Głos zabrali: Zbigniew Markut – prezes Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK, syn więźnia obozu w Żabnie, Władysław Gosecki – świadek wydarzeń, jakie miały miejsce w latach 1944-1945 w Żabnie, Dionizy Garbacz – historyk, regionalista, badacz historii obozu w Żabnie i Mieczysław Wianecki – syn więźnia obozu w Żabnie.

W uznaniu zasług dla zachowania pamięci o działalności Armii Krajowej Jan Pyrkosz – wójt Gminy Radomyśl nad Sanem, został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ŚZŻAK”. Odznakę wręczył prezes Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK, Zbigniew Markut.
Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz i przewodniczący Rady Gminy Edward Wermiński za działalność na rzecz utrwalania historii wręczyli w ramach kontynuacji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości medale okolicznościowe następującym członkom Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK: Zbigniew Markut, Mariusz Kowalik, Grażyna Bogacz, Tadeusz Puchalski, Władysław Gosecki, Piotr Niemiec.

Wspólne rozmowy, refleksje i wspomnienia zakończyły tę wyjątkową, historycznie ważną uroczystość.

Źródło: Kronika Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola, 2019

Write a comment

Dodaj komentarz