„Smart Medius Hackathon” – zwycięstwo żołnierzy 3. PBOT dla Weteranów AK

W dniach 23-24 marca br. w Rzeszowie odbył się „Smart Medius Hackathon”, wydarzenie, którego ideą jest powstanie nowych i bezpiecznych rozwiązań medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Inicjatywę tę zapoczątkowało Centrum Medyczne MEDYK we współpracy z Miastem Rzeszów (Rzeszów Smart City).

Miło jest nam przekazać, iż zwycięzcą tegorocznej edycji projektu został trzyosobowy zespół żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Płk. Łukasza Cieplińskiego.  Zwycięski projekt urządzenia okazał się być najlepszym ze wszystkich projektów i przede wszystkim odpowiadać na współczesne, liczne potrzeby seniorów i instytucji miejskich. Urządzenie opracowane przez zespół żołnierzy 3. PBOT  zadba o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów, a jego główną zaletą jest proste użytkowanie.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy w życiu i służbie kierują się mottem formacji „Zawsze gotowi, zawsze blisko” wykorzystali swój talent i pomysłowość tworząc projekt dla seniorów. To jednak nie wszystko. Główną nagrodę, 7. 000 PLN zwycięski zespół przekazał na Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpackiego, którego tradycje kultywują w ramach służby żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego. Nagrodę w imieniu Weteranów AK odebrał kpt. Julian Pawełek – Prezes Zarządu Okręgu.

-Przyznam, że przekazanie całości  wybranej nagrody dla Weteranów AK było niespodzianką i ogromny zaskoczeniem. Postawa żołnierzy zwycięskiego zespołu wzrusza i rodzi poczucie dumy, iż pamiętają o seniorach, o ich potrzebach i wyzwaniach, a także ograniczeniach jakie niesie ze sobą starość. Jest to wyraz pamięć i szacunek dla społeczeństwa polskiego, a w tym tych, którzy przed laty walczyli o niepodległą Polskę.  Godnym podziwu jest talent żołnierzy 3. PBOT, ale przede wszystkim ich skromność i pokora. Cieszę się, że postawa tych młodych ludzi może być przykładem dla innych- mówi kpt. Julian Pawełek – Prezes Zarządu Okręgu.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za pamięć i szacunek dla seniorów!

Zainteresowanie naszym projektem było bardzo duże już podczas samego maratonu. Pomoc mieszkańcom wpisana jest w naszą służbę, cieszymy się, że możemy im pomagać nie tylko w sytuacjach zagrożenia życia, ale także w ten sposób – mówi mł. chor. Daniel Kowal, z 3PBOT, członek trzyosobowego zespołu.

– Myślę, że takie nastawienie, które jest w nas i z którym przyszliśmy do WOT, żeby służyć i żeby być pomocnym ludziom zaowocowało ideą urządzenia, które trafia w potrzeby ludzi często pozostawionych samym sobie. Technologia, którą wprowadzamy jest pomocą przede wszystkim dla ludzi starszych, dla mieszkańców, samorządów, żeby budować relację między tymi osobami i im pomagać. Są ludzie którzy potrzebują pomocy, więc my jako żołnierze wypracowaliśmy ideę, która jest w stanie im pomóc. Takimi działaniami chcemy pokazać, że wspieramy naszych lokalnych seniorów, można powiedzieć, że to praktyczna realizacja misji naszej formacji, którą jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. Osoby starsze mają czasami problem żeby wejść w otaczającą nas zewsząd technologię, mają problem z dostępem do informacji, stąd nasza propozycja, zbudowaliśmy strażnik domowego ogniska. Nasze urządzenie kontroluje czy w domu jest wszystko w porządku zapewnia możliwość uzyskania pomocy i wsparcie ze strony instytucji czy też naszego  systemem – mówi szer. Paweł Goclon, żołnierz 3. PBOT, członek trzyosobowego zespołu.

 Źródło: 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej  im. płk. Łukasza Cieplińskiego

Write a comment

Dodaj komentarz