Spotkanie Rzeszowskich Sybiraków z Julianem Plowym

W dniu 9 października br. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z Zarządem Oddziału Związku Sybiraków w Rzeszowie i przedstawicielem Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.  Okazją do rozmowy była wizyta Juliana Płowy – zesłańca syberyjskiego, obecnie mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, który odwiedził Oddział Związek Sybiraków w Rzeszowie na zaproszenie Danuty Zbyszyńskiej – Prezesa Zarządu.

W spotkaniu udział wzięli Julian Plowy z żoną Theresą a także członkowie Związku Sybiraków m.in. Danuta Zbyszyńska, Adam Boratyn- Wice Prezes Oddział Związek Sybiraków w Rzeszowi, Anatol Karewicz- członek Zarządu Oddział Związek Sybiraków w Rzeszowi, oraz Julian Pawełek – Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Obecni wymienili się wspomnieniami z okresu zesłania oraz doświadczeniami z obecnej działalności, jak również planami na przyszłość.  Julian Plowy krótko opowiedział swoje wspomnienia związane z pobytem na Syberii. Wspomniał także, że od kiedy przeszedł na emeryturę rozpoczął pracę nad kroniką wspomnień życia polskich uchodźców w gułagu na Syberii. Zgromadził dotąd nieznane zdjęcia, pamiętniki i księgi autografów  ze wspomnieniami, rysunkami, poezją i przesłaniami nadziei, odzwierciedlającymi trudne dni w przymusowej pracy. Stworzył bazę danych, którą udostępnia wszystkim zainteresowanym historią tego okresu. Zebrane dokumenty i zdjęcia publikuje na stronie internetowej Wirtualnego Muzeum Kresy Syberia  http://kresy-siberia.org/museum/pl/.

Projekt „Miejsca Pamięci – Dzieci Syberii”

Julian Plowy do Polski przyjechał na zaproszenie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi, gdzie w dniu 27 września w Warszawie wziął udział w uroczystości inaugurującej projekt „Miejsca Pamięci – Dzieci Syberii”. Gośćmi wydarzenia byli Kardynał Kazimierz Nycz, Maria Koc – Wicemarszałek Senatu, Jan Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Maria Koc – Wicemarszałek Senatu. Organizatorem przedsięwzięcia był Katolicki Zespół Edukacyjny im. Ks. Piotra Skargi pod dyrekcją Ks. Sylwestra Jeża.

Uroczystość była okazją do wysłuchania, m.in. przez uczniów, niezwykłych opowieści przedstawicieli środowisk zesłańców, którzy przyjechali do Polski z Meksyku, Stanów Zjednoczonych,  Kanady, RPA czy Nowej Zelandii. Spotkanie to stanowiło dla młodzieży żywą lekcję historii.

„Miejsca Pamięci – Dzieci Syberii” to projekt dydaktyczno-wychowawczy, którego istotą jest utworzenie w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi w Warszawie multimedialnego Miejsca Pamięci. Będzie ono służyło uczniom z całej Polski. Główną ideą przyświecającą jego twórcom jest przedstawienie dramatycznych losów dzieci zesłańców, które w 1942 roku wraz z Armią Andersa opuściły Syberię i rozpoczęły nowe życie w krajach całego świata.

Write a comment

Dodaj komentarz