Uroczysta nominacja Antoniego Barnata żołnierza Armii Krajowej

 

Miło nam poinformować, iż decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nr 112-16-2019 z dn. 10.04.2019 r. Pan Antoni Barnat został uhonorowany i mianowany na stopień podporucznika. Akt mianowania w imieniu Prezydenta RP wręczył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk. Robert Bajorski, w obecności Dowódcy
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk. Dariusza Słoty.

Uroczystość odbyła się w dniu 22 maja 2019 r.  w Sali Tradycji dowództwa 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, będącej wyrazem realizacji wspólnego działania ŚZŻAK i 3.PBOT na rzecz obronności państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei, tradycji oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej.

W uroczystości udział wzięli żołnierze Armii Krajowej: kpt. w st. spocz. Julian Pawełek -Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, mjr w st. spocz. Władysław Kamecki- Przewodniczący Komisji Weryfikacji, Awansów i Odznaczeń, mjr w st. spocz. Stefan Michalczak – Prezes Koła Rzeszów ŚZŻAK, por. w st. spocz. Władysław Koziarz członek Zarządu Koła Rzeszów ŚZŻAK i kpt. w st. spocz. Edward Sarna- członek Koła Rzeszów ŚZŻAK oraz członkowie Koła Rzeszów. Organizatorem uroczystości był Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, a współorganizatorem 3. Podkarpacka Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

Wielce Szanowny Panie Podporuczniku,

Z okazji mianowania na wyższy stopień wojskowy w imieniu Zarządu Podkarpackiego Okręgu i członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej serdecznie gratulujemy i wyrażamy słowa uznania.

Ppor. Antoni Barnat ps. „Wilk Sławomir”, ‚Barański Stanisław”, urodzony 11.06.1927 w Łukawcu, służył w Armii Krajowej w okresie 08.1942 – 07.1944. Do konspiracji został zaprzysiężony przez Lecha Władysława ‚Odylen” Tomczyka „Sęp”, na Placówkę Jasionka, Inspektorat Łańcut, Obwód AK Rzeszów Okręg Kraków.  Służył pod dowództwem Edward Babciarz „Nemo”, „Sarna”. W organizacji pełnił funkcję łącznika, przenosił raporty i meldunki oraz rozkazy.

Ppor jest członkiem Korpusu Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Od 1993 r. pracuje społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego jako członek zwyczajnym z uprawnieniami kombatanckimi. Jest członkiem Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Kadencja 2018-2021).

Ppor. Barnat za swoją działalność patriotyczną odznaczony: Krzyż Armii Krajowej Londyn 1962,  Medal Wojska Polskiego Londyn 1962, Krzyż Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, 1970, Odznaka pamiątkowa Akcji „Burza” 2015, Odznaczenie Pamiątkowe za Zasługi dla ŚZZAK 2017 r.

Write a comment

Dodaj komentarz