Uroczyste nominacje do stopnia majora żołnierzy Armii Krajowej

W dniu 17 grudnia 2018 r. odbędzie się uroczystość mianowania do stopnia majora dwóch żołnierzy Armii Krajowej, członków Korpusu Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Pana Władysława Kameckiego i Pana Stefana Michalczaka.

Nominacje wojskowe podpisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, decyzją z dnia 11 listopada 2018 r. Akty mianowania w imieniu Ministra Obrony Narodowej wręczy szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk dr inż. Mariusz Stopa, w obecności Dowódcy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk. Dariusza Słoty.

Uroczystość wręczenia aktów mianowań odbędzie się nowo otwartej Sali Tradycji dowództwa 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, będącej wyrazem realizacji wspólnego działania ŚZŻAK i 3.PBOT na rzecz obronności państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei, tradycji oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej.

W uroczystości udział wezmą żołnierze Armii Krajowej: kpt. w st. spocz. Julian Pawełek – Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, szer.w st. spocz. Antoni Barnat – członek Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, mjr Józef Lis- członek Zarządu Koła Rzeszów ŚZŻAK, por. w st. spocz. Władysław Koziarz członek Zarządu Koła Rzeszów ŚZŻAK, kpt. w st. spocz. Edward Sarna- członek Koła Rzeszów ŚZŻAK, a także Alfred Kłęk członek Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK oraz Bogusław Soboń – członek Koła Rzeszów ŚZŻAK.

Organizatorem uroczystości jest Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, a współorganizatorem 3. Podkarpacka Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

Biogramy nominowanych do stopnia majora żołnierzy Armii Krajowej

  • rocznik 1923, w Armii Krajowej służył w latach 1943- 1944, zaprzysiężony przez plut. Bolesława Płachcińskiego na Placówce Kańczuga, Inspektorat Przemyśl, Podokręg AK Rzeszów,  Okręg AK Kraków. W organizacji pełnił funkcję łącznika, po przeszkoleniu prowadził wywiad wojskowy i był kolporterem tajnej prasy. Brał udział w akcji „Burza” na terenie placówki Kańczuga.
  • mjr Kamecki od 1968 r. był członkiem Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie, a od 1989 r. pracuje społecznie na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Podkarpackiego, odznaczając się wielkim zaangażowaniem w sprawach organizacyjnych  ŚZŻAK. Był członkiem Prezydium Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, bierze czynny udział pracach zarządu. Od 1989 r. do dziś mjr Kamecki pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej, Odznaczeń i Awansów. Od 28 lat z godną podziwu pieczołowitością i oddaniem zajmuje się weryfikacją deklaracji przyjęcia na członków zwyczajnych i nadzwyczajnych ŚZŻAK. Mjr. Kamecki z ogromnym zaangażowaniem wypełnia obowiązek pamięci wobec bohaterów Armii Krajowej propagując wiedzę na temat ich działalności niepodległościowej. Jest szczególnie zasłużony dla ocalenia i przechowana dla współczesnych i przyszłych pokoleń świadectwa działalności Żołnierzy AK i ich heroicznych walk, poprzez opracowanie autorskiej mapy Podokręgu AK Rzeszów „Ogniwo”- „Woda” upamiętniającej 136 miejsc pamięci narodowej. Mapa ta stanowi ceny eksponat Sali Tradycji w 3.PBOT. W latach ubiegłych był zaangażowany w popularyzowanie zagadnień dotyczących problematyki historycznej w formie publicystyki, jako recenzent biorąc udział w pracach komitetu redakcyjnego „Biuletynu Informacyjnego Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK”. Za swoją działalność patriotyczną został odznaczony i wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami państwowymi, wojskowymi, resortowymi i związkowymi.
  • rocznik 1921 r. Swoją działalność patriotyczną rozpoczął w 1939 r., w strukturach Związku Walki Zbrojnej. W 1943 wstąpił do Armii Krajowej, zaprzysiężony przez plut. Bolesława Papi ps. „Czerw”. W AK pełnił funkcję łącznika w drużynie dywersyjno-sabotażowej działającej na terenie radomsko-kieleckim, podokręg Iłża, Inspektorat Iłża”Baszta”, placówka Starachowice.
  • mjr Michalczak swoją działalność w strukturach AK ujawnił w 1966 r. Po wojnie przez 2 lata był inwigilowany i przesłuchiwany przez UB. Od 1992 r. pracuje społecznie w ŚZŻAK pełniąc w kadencji 2018-2021 Prezesa Koła Rzeszów ŚZŻAK. Przy Zarządzie Okręgu działał także w specjalistycznych komisjach: Komisji Weryfikacyjnej, Komisji Awansów i Odznaczeń, Komisji Socjalno-Bytowej. W działalność związkowej szczególnie angażuje się w propagowanie historii walk o niepodległość oraz tradycji wojskowych, skierowanej do młodzieży szkolnej, uczniów klas mundurowych i imienia Armii Krajowej oraz płk. Łukasza Cieplińskiego. Major Michalczak bierze czynny udział w uroczystościach patriotyczno- niepodległościowych upamiętniających wydarzenia związane z działalnością Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego, a także przysięgach wojskowych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojskowymi i związkowymi.
Write a comment

Dodaj komentarz