Uroczysta przysięga 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego w Tarnobrzegu

W niedzielę, 02 grudnia br. w Tarnobrzegu na Placu Głowackiego odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W uroczystości udział wzięło wielu zaproszonych gości, przedstawicieli władzy rządowej i samorządowej, wojska, instytucji, duchowieństwa oraz organizacji kombatanckich. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej godnie reprezentowali: kpt. w st. spocz. Julian Pawełek, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego, delegacja Koła Nisko-Stalowa Wola: Zbigniew Markut, Prezes Koła, Tadeusz Puchalski, Wice Prezes Koła, Mariusz Kowalik, Wiceprezes Koła i Grażyna Bogacz, zasłużony członek Koła, a także Tadeusz Zych, Prezes Koła Tarnobrzeg.

Uroczystości poprzedziła msza św. w Klasztorze oo. Dominikanów w intencji żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji sandomierskiej Edwarda Frankowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości ppłk. Tomasza Ponkiewicza meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości dowódcy żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Dariuszowi Słocie.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę  Wojskową z Rzeszowa, wystąpił poczet sztandarowy z pierwszą repliką historycznego sztandaru bojowego Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej, a następnie słowa przysięgi złożyło 147 żołnierzy 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego. Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił kapelan WOT ppor. Jerzy Skim.

Po uroczystej przysiędze głos zabrał dowódca 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Dariusz Słota, a także Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Do uczestników uroczystej przysięgi wojskowej list napisali: Marszałek Sejmu RP Marek  Kuchciński oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Listy odczytali: w imieniu Marszała Sejmu RP- poseł na Sejm RP Rafał Weber, w imieniu Minister Obrony Narodowej -szef Szkolenia Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej płk Konrad Korpowski.

Wzruszającym momentem było przemówienie kpt. w st. spocz. Juliana Pawełka, Prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jakie skierował do nowo zaprzysiężonych żołnierzy 3.PBOT. Dziewięcio-trzy letni Weteran AK, w imieniu swoim i kolegów, złożył żołnierzom gratulacje oraz przekazał słowa przesłania dla młodych pokoleń:

„Dziś, podobnie jak my przed laty, podejmujecie się zobowiązań na całe życie dla dobra Ojczyzny. Gratuluję Wam i dziękuję, że podjęliście się służby Ojczyźnie, służby, która wymaga ciężkiej pracy. Bądźcie odważni i wytrwali w podjętych zobowiązaniach, w idei słów złożonej dziś przysięgi. Bądźcie uczciwi, lojalni i odpowiedzialni, w swoim postępowaniu kierujcie się dobrocią i mądrością, a wszystko to dla niepodległej Ojczyzny, dla obywateli, dla lokalnej społeczności, dla własnej rodziny i dla was samych.”

Write a comment

Dodaj komentarz