Uroczyste otwarcie Sali Tradycji 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

W dniu 26 listopada br. w święto patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” odbyły się uroczystości otwarcia Sali Tradycji. W uroczystościach udział wzięli weterani Armii Krajowej, senatorowie i przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej oraz miasta, Kurii Rzeszowskiej, a także członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Rzeszów i Koła Nisko-Stalowa Wola oraz żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i reprezentanci drużyn strzeleckich. Szczególnym wyróżnieniem był udział członków rodziny płk. Łukasza Cieplińskiego, synowej Pani Magdaleny Kuicińskiej oraz bratanka Pana Leszka Dominika.

Uroczystości rozpoczęto o godzinie 11.00 mszą świętą w intencji płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” oraz żołnierzy Armii Krajowej i 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w kościele Św. Józefa na Staromieściu w Rzeszowie. Uroczysta msza święta odbyła się w 105. rocznicy urodzin „Pługa” – Inspektora ZWZ-AK Rzeszów i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

O godzinie 12.15 pod pomnikiem płk. Łukasza Cieplińskiego nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przez Wojewodę Podkarpackiego dr Ewę Leniart, posła Wojciecha Buczaka, Zarząd Okręgu Podkarpackiego reprezentowany przez: Prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK kpt. w st.spocz. Juliana Pawełka, Janusza Skotnickiego i szer. Antoniego Barnata oraz Zarząd Koła Rzeszów ŚZŻAK reprezentowane przez:  kpt. w st.spocz. Stefana Michalczaka, kpt. w st.spocz. Edwarda Sarnę i por. w st.spocz. Władysława Koziarza, Zarząd Koła Nisko-Stalowa Wola reprezentowane przez: Prezesa Zarządu Zdzisława Markuta i Wiceprezesa Tadeusza Puchalskiego , a także Dowódcę 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Dariusza Słotę.

O godzinie 13.00, na placu jednostki 3.PBOT w koszarach przy ul. Lwowskiej 4 w Rzeszowie, w części oficjalnej głos zabrała Wojewoda Podkarpacki i Dowódca 3. PBOT. Podczas uroczystości w podziękowaniu za dotychczasową współpracę z jednostką uhonorowano  kpt. w st.spocz. Juliana Pawełka pamiątkową odznaką 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialne im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”.

W uznaniu znamienitych zasług dla pielęgnowania i zachowywania pamięci o Żołnierzach Armii Krajowej, a także krzewienia idei walk o niepodległość Polski, Kapituła Odznaczenia Pamiątkowego „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”, działając na wniosek Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK przyznała Odznaczenie Pamiątkowe „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” dla: por. w st.spocz. Władysława Koziarza, płk. Dariusza Słoty i Janusza Skotnickiego. W tym wyjątkowym dniu kultywowania pamięci o Armii Krajowej i jej żołnierzach, Koło Rzeszów ŚZŻAK wzbogaciło się także o nowego członka – mł. chor. Daniela Kowala z 3. PBOT. 

Ceremonię na placu jednostki zakończyło dokonanie z honorami wojskowymi aktu powierzenia pierwszej replik historycznego sztandaru bojowego Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej w opiekę 3.Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Całość uświetni asysta honorowa wystawiona przez 31. Batalion Lekkiej Piechoty i orkiestra wojskowa z Rzeszowa.

Następnie dokonano symbolicznego otwarcia i poświecenia Sali Tradycji 3.PBOT. Przecięcia wstęgi dokonali Wojewoda Podkarpacki, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego i Dowódca 3.PBOT.

Sala Tradycji jest zwieńczeniem starań i zaangażowania wielu osób oraz instytucji. Idea jej powstania zrodziła się w 2017 r. i rozpoczęli ją wspólnie płk Arkadiusz Mikołajczyk ówczesny dowódca 3.PBOT wraz z kpt .w st. spocz. Julianem Pawełkiem Prezesem Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK oraz insp. ZS Markiem Matułą komendantem ZS „Strzelec”.

Nowo otwarta Sala Tradycji jest wyrazem wspólnego działania na rzecz obronności  państwa i podtrzymywania tradycji niepodległościowych, idei, tradycji oraz etosu Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Podzielona jest na trzy części. Pierwsza prezentuje okres powstania Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, a więc początki odzyskania przez Polskę niepodległości.

Druga poświęconej Armii Krajowej i Polskiemu Państwu Podziemnemu prezentuje pamiątki po żołnierzach AK i ich bohaterskich czynach. W gablocie zaprezentowane są m.in.  odznaczenia wojskowe i państwowe żołnierzy AK oraz wspomnienia i zdjęcia żołnierzy AK, a także dokumenty związane z powołaniem Komitetu Zbierania Materiałów o życiu i działalności „Pługa” świadczącej o jego świętości i męczeństwie. Niezwykle interesującym eksponatem jest autorska mapa Podokręgu AK Rzeszów „Ogniwo”- „Woda” upamiętniającej 136 miejsca pamięci narodowej związanych z działalnością Żołnierzy AK opracowana przez mjr.w st. spocz. Władysława Kameckiego. Można także podziwiać płaskorzeźbę z wizerunkiem Matki Boskiej Armii Krajowej według oryginału artysty rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego oraz oryginalną opaskę  z akcji „Burza” w 1944 r.

W Sali Tradycji pięknie prezentują się sztandary wojskowe historycznie symbolizujące znak bojowy – wyraz idei, w imię których walczyli żołnierze AK, a w tym pierwsza replika sztandaru bojowego Inspektoratu Rzeszów AK, sztandar wojskowy Obwodu Łańcut AK,  sztandar wojskowy Obwodu Lubaczów AK, a także sztandar związkowy Koła Dynów SZŻAK, sztandar związkowy Koła Rzeszów ŚZŻAK i sztandar związkowy Koła Tyczyn ŚZŻAK.

Sala Tradycji będzie spełniać patriotyczną rolę wychowawczo – szkoleniową nie tylko dla żołnierzy 3.PBOT, ale dla całej społeczności województwa podkarpackiego. Będzie ona publicznie dostępna.

Zapraszamy do jej zwiedzania!

Write a comment

Dodaj komentarz