Uroczyste Przekazanie Sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

W dniu 26 października br., odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru Światowego Związku Żołnierzy AK okręgu rzeszowskiego znajdującego się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego na ręce Dowódcy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej (3 PBOT) w obecności kombatantów, żołnierzy AK oraz uczniów klas mundurowych, którzy przy tej podniosłej chwili złożyli uroczyste ślubowanie.

W ramach współpracy między 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej, a Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w najbliższy piątek, tj. 26 października br. odbędzie się podniosła uroczystość przekazania Sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Rzeszów dla Podkarpackiej Brygady. W obecności uczniów, nauczycieli, żołnierzy oraz Kombatantów, płk Dariusz Słota dowódca 3 PBOT przejął sztandar od dyrektora Zespołu Szkół, aby złożyć go z należytym szacunkiem i honorami w powstającej Sali Tradycji Armii Krajowej przy 3 PBOT.

Odtwórz wideo

Pomysł wykonania Sztandaru Oddziału Okręgu w Rzeszowie powstał z inicjatywy Henryka Tatowicza – żołnierza AK. Sztandar, który do tej pory opieką obejmował Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przygotowany został według projektu artysty rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego na wzór tablicy z kościoła oo. Paulinów w Amerykańskiej Częstochowie.

Sala Tradycji 3 PBOT, w której zostanie umieszczony przejęty sztandar, będzie żywym przekazem etosu, dziedzictwa i wartości bohaterów podkarpackiej Ziemi młodemu pokoleniu. Sztandar będzie służył uczniom Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz żołnierzom 3 PBOT podczas najważniejszych uroczystości patriotycznych.

Write a comment

Dodaj komentarz