Uroczystość wręczenia „Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

W dniu  27 października br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odbyła się uroczystość wręczenia pamiątkowych odznaczeń państwowych „Medali 100-lecia Odzyskania Niepodległości”. W jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania Niepodległości Prezes Rady Ministrów uhonorował osoby szczególnie zasłużone, związane z odzyskaniem Niepodległości i zaangażowane na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Osoby, które swoją postawą rozsławiły dobre imię naszego kraju, aktywnie włączały się w budowę wspólnoty i wzmacniały suwerenność i tożsamość narodową.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart w imieniu Prezes Rady Ministrów, wręczyła odznaczenia ponad dziewięćdziesięciu przedstawicielom różnych środowisk. Wśród wyróżnionych były osoby zasłużone w działalności społecznej, samorządowej, kombatanci, przedsiębiorcy. Wszystkich łączy to, że zrobili dla Polski więcej, niż inni.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczyła odznaczenia  ponad dziewięćdziesięciu przedstawicielom różnych środowisk. Wśród wyróżnionych oraz były osoby zasłużone w działalności społecznej, samorządowej, kombatanci, przedsiębiorcy. Wszystkich łączy to, że zrobili dla Polski więcej, niż inni.

Wśród wyróżnionych znalazł się bp. Edward Frankowski  oraz byli Żołnierzy Armii Krajowej i podziemia narodowego:  kpt. w st. spocz. Maria Mirecka-Loryś, kpt. w st. spocz. Stefania Obara, kpt. w st. spocz. Jerzy Dębicki, por. w st. spocz. Henryk Atemborski,  por. w st. spocz. Władysław Gosecki i Jan Kida.

Odznaczony został także por. w st. spocz. Michał Kurzyna, w imieniu którego medal odebrał Zbigniew Markut, Prezes Koła Nisko – Stalowa Wola Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jeszcze tego samego dnia poseł Rafał Weber i Zbigniew Markut wręczyli osobiście por. w st. spocz. Michałowi Kurzynie „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

***

Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości  jest polską odznaką okolicznościową ustanowioną uchwałą Rady Ministrów z 8 maja 2018 r. dla uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego. Odznakę stanowi metalowy, posrebrzany medal w kształcie prostokąta o wymiarach 80 mm na 80 mm, mający na stronie przedniej wizerunek orła białego w koronie na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami, wokół którego umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, a w dolnej, lewej części napis: 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na stronie odwrotnej, w górnej części znajduje się napis: TO, CO ZDOŁAŁY POKOLENIA TAMTE, DLACZEGO BYŚCIE TEMU NIE MOGLI PODOŁAĆ I WY ?, a w dolnej części wizerunek Legionów Polskich.

Write a comment

Dodaj komentarz