Żołnierze Armii Krajowej uhonorowani Odznaka Pamiątkową „KOLUMBOWIE ROCZNIK 20″

Dnia 24 października 2019 r. w Sali Tradycji Armii Krajowej w Jednostce Wojskowej 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej  odbyła się uroczystość wręczenie Odznaki Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „KOLUMBOWIE ROCZNIK 20″.  W uroczystościach udział wzięli Żołnierze Armii Krajowej, ich krewni i bliscy oraz  żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W uznaniu zasług dla walki o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1945, decyzjami Kapituły z dnia 29 maja i 15 października 2019 r. odznaczeniem Pamiątkowym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „KOLUMBOWIE ROCZNIK 20” odznaczeni zostali Żołnierze Armii Krajowej z Koła Rzeszów ŚZŻAK, Koła Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK i Koła Tyczyn ŚZŻAK.

Odznaki „KOLUMBOWIE ROCZNIK 20” wręczyli kpt. Julian Pawełek, Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego ŚZŻAK  i płk. Dariusz Słota, Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczystość zakończył słodki poczęstunek. Specjalnie na tę okazję rzeszowska Cukiernia  „Mikołaj” upiekła wspaniały i efektowny tort z wizerunkiem odznaki „KOLUMBOWIE ROCZNIK 20”. Były wzruszenia z okazji spotkania Kolegów i Koleżanek z Armii Krajowej, wspomnienia i niezapomniane chwile.

Odznaczonym składamy gratulacje i wyrazy szacunku za ich patriotyzm dla Ojczyzny.

Odznaczeni zostali:

Ppor. Antoni Barnat, rocznik 1927- żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Jasionka, Placówka Łukawiec. W Armii Krajowej  służył w okresie 08.1942 – 07.1944.  Do konspiracji został zaprzysiężony w sierpniu 1942 r. przez Lecha Władysława „Odylen” Tomczyka „Sęp”, na Placówkę Jasionka, Inspektorat Łańcut, Obwód AK Rzeszów Okręg Kraków.  Służył pod dowództwem Edward Babciarz „Nemo”, „Sarna”. W organizacji pełnił funkcję łącznika, przenosił raporty i meldunki oraz rozkazy.

Ppor. Jan Biernat, rocznik 1926 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Przemyśl, Obwodu AK Przeworsk, Placówka Tryńcza. W AK służył w okresie 02.1943 – 07.1944. Ppor. Biernat jeszcze w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. w Tryńczy zaangażował się jako młody chłopak w działalność patriotyczną. Po wycofywaniu się Wojska Polskiego z razem z ojcem zabezpieczyli pozostawione zapasy broni. Po wstąpieniu do AK na polecenie zastępcy placówki ZWZ w Tryńczy  kryptonim „Tadeusz” przekazał przechowywana broń dla AK. W AK pełni funkcję łącznika, był osobistym kontaktem do Balawendera Jana ps.”Puchacz”, AK Nowosielec oficera dywersji obwodu Przeworsk i szefa sztabu Inspektoratu AK  Przemyśl.

Ppor. Maria Blajer, rocznik 1929 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Łańcut, Placówka Niebylec. Jako bardzo młoda dziewczyna w Armii Krajowej służyła w okresie 03.1943 – 07.1944 r. Została  zaprzysiężona w szeregi Armii Krajowej przez plut. Antoni Boska ps. „Sójka”.  W organizacji pełniła funkcję łączniczki przenosiła raporty i meldunki oraz rozkazy, rozprowadzała prasę konspiracyjną.

Ppor. Genowefa Błoniarz, rocznik 1924 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Łańcut, Placówka Jasionka. W AK służyła w okresie 05.1942 – 07.1944, zaprzysiężona w szeregi Armii Krajowej przez Józefa Stopę. W organizacji pełniła funkcję łączniczki komendantki Wojskowej Służby Kobiet. Przenosiła raporty i meldunki oraz rozkazy, rozprowadzała prasę konspiracyjną. Razem z ojcem i bratem, po wkroczeniu na Rzeszowszczyznę w lipcu 1944 r. wojsk sowieckich, kontynuowała poakowską działalność konspiracyjną w Zrzeszeniu WiN.

Kpt. Marta Grabowska, rocznik 1927 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Słocina. W czasie okupacji w jej domu rodzinnym znajdowała się komórka konspiracyjna Armii Krajowej, gdzie odbywały się narady konspiracyjne, prowadzono nasłuch radiowy, gromadzono materiały i sprzęt na akcję „Burza”.  W organizacji służyła w okresie 03.1943- 08.1944. Zaprzysiężona w szeregi Armii Krajowej przez dowódcę plutonu Pobitno- Jana Winnickiego ps. „Morus”.  Pełniła funkcję łączniczki na terenie plutonu Pobitno, placówka Słocina.  Przenosiła meldunki i  rozkazy. Była do  dyspozycji adiutanta placówki Stanisława Pituchy ps. Czarny. Z narażeniem życia przeniosła Tadeuszowi Czarnikowi ps. Jastrząb meldunek o likwidacji ksiąg metrykalnych na plebani w Słocinie, tak aby  nie wpadły w ręce NKWD. Po zakończeniu okupacji niemieckiej rozprowadzała obwieszczenia przeciwko władzom komunistycznym. W czerwcu 1943 r. kpt. Grabowska, wraz z młodzieżą ze szkoły handlowej, została schwytana przez Niemców, ale udało jej się uciec z Klasztoru Bernardynów w Rzeszowie, gdzie zamknięto pojmanych. Stamtąd miała być wywieziona na roboty do Niemiec. W związku z ucieczką z transportu zmieniła miejsce zamieszkania, jednak w dalszym ciągu utrzymywała kontakt z rodzinnym domem i działa dla Armii Krajowej. Po zakończeniu okupacji niemieckiej kontynuowała prace dla AK, rozprowadzając obwieszczenia i gazetki przeciwko władzy komunistycznej. Przez okres wojny i po jej zakończeniu rodzina kpt. Grabowskiej chroniła dokumenty, sprzęt medyczny, broń i inne dowody współpracy z AK przed przedostaniem się do UB. 

Mjr Władysław Kamecki, rocznik 1923 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Przemyśl, Obwodu AK Przeworsk, Placówka Kańczuga.  W Armii Krajowej służył w okresie 05.1943 r. – 07.1944 r. Do konspiracji został zaprzysiężony w maju 1943 r. przez plut. Władysława Płachcińskiego na Placówce Kańczuga, Inspektorat Przemyśl, Obwód AK Rzeszów Okręg Kraków. W organizacji pełnił funkcję łącznika po przeszkoleniu prowadził wywiad wojskowy i rozprowadzał tajną prasę

Szer. Józef Kobylarz, rocznik 1926 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Nisko, Placówka Kurzyna Średni. W organizacji służył w okresie 04.1942-07.1944. Przysięgę złożył  przed komendantem Ludwik Toporem. Został skierowany do obozu „Ojca Jana”. Pełnił funkcje łącznika. Do jego zadań należało przenoszenie meldunków. Po rozwiązaniu obozu „Ojca Jana” i wkroczeniu Armii Czerwonej był poszukiwany przez NKWD.

Ppor. Tadeusz Konkol, rocznik 1923 – żołnierz Batalionów Chłopski- Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Tyczyn.  Ppor. Konkol służył w okresie od 1940 – 08.1944,  został zaprzysiężony do Armii Krajowej przez ppor. Tomasza Borowca „Żbik”. W organizacji pełnił funkcję łącznika, przenosił raporty i meldunki oraz rozkazy, działał na szlaku Tyczyn-Siedliska.

Por. Władysław Koziarz, rocznik 1926 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Kolbuszowa, Placówka Sokołów Małopolski. W Armii Krajowej służył w okresie od 04.1943 – 01.1945.  Pełnił funkcję łącznika, przydzielony do młodzieżowej drużyny, która dowodził Seweryn Piękoś. W organizacji pełnił funkcję kolportera, zwiadowcy oraz kolportera prasy podziemnej. Przez wywiad został ulokowany do pracy w niemieckim zakładzie produkcyjnym w Górnie. Pełnił tam funkcję wywiadowcy-informatora, przekazując informacje o  rodzajach i ilości wojsk niemieckich, ilości i zawartości magazynów wojskowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Ppor. Barbara Krudysz, rocznik 1924 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Kolbuszowa. W Armii Krajowej służyła od 07.1942 r. do 07.1944 r. Była łączniczką, przenosiła meldunki, prasę podziemną i broń. Brała udział w Akcji Burza, udzielając pierwszej pomocy rannym w szpitalu polowym.

Szer. Zdzisław Kurpyta, rocznik 1926 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Słocina.

W Armii Krajowej służył od 11.1943 r. do 07.1944 r.  W organizacji pełnił funkcję łącznika.

Ppor. Aniela Kuś, rocznik 1929 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Czudec, Pluton Babica. W Armii Krajowej służył od 03.1943 r. do 07.1944 r. Była łącznikiem i gońcem oraz sanitariuszką. Do jej zadań nalezało także stanie na warcie podczas tajnych spotkań członków AK.

Prof. dr hab. inż. ppor.  Stanisław Kuś – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Pluton „Ajot” PZL Rzeszów. W Armii Krajowej służył od 09.1942 r. do 08.1944 r. Prowadził sabotaż techniczny pracując na terenie fabryki zbrojeniowej, kolportaż prasy i wiadomości. Brał udział w starciu z cofającymi się oddziałami niemieckimi w Babicy, w obronie Poczty Głównej w Rzeszowie.

Mjr Lis Józef, rocznik 1922 – żołnierz ZWZ-AK Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Głogów.  W ZWZ_AK służył w okresie od 03.1940 do 07.1944. W lutym 1942 r. dołączył do grupy dywersyfikacyjnej mjr Cieplińskiego ps. Pług przy Inspektoracie AK Rzeszów. Został zaprzysiężony przez Kazimierza Gąsiora ps. Zamora.  Po ukończeniu kursu podchorążych , od lutego 1944 r. był dowódca drużyny dywersyjnej przy placówce Głogów „Grab” podlegającej bezpośrednio zastępcy dowódcy placówki ppor. Lisowi Tadeuszowi ps. Ukleja. W tym czasie brał udział w wielu akcjach bojowych i dywersyjnych jak na przykład: unieruchomienie młyna w Pogwizdowie, akcja dywersyjna na PKP, ubezpieczanie zrzutów lotniczych, transport broni, likwidacja band rabunkowych i inne. W czasie akcji „Burza” brał udział w zgrupowaniu w lasach w Bratkowicach po dowództwem ppor. Józefa Rzepki ps. Znicz. W pierwszym dniu walki z Niemcami drużyna mjr Lisa zdobyła dwa samochody i wzięła dwóch jeńców niemieckich. W następnych dniach major pełnił stałe patrole rozpoznawcze, ubezpieczająca główne zgrupowanie, staczał kilkakrotnie walki z przeważającymi siłami niemieckimi. Kiedy w walkach zginął dowódca plutonu Bronisław Świder, major Lis objął po nim dowództwo plutonu.  Mjr Józef Lis w czasie „Burzy” dowodził oddziałem AK w ramach Zgrupowania III Rzeszów-Zachód. Zdaniem oddziału było patrolowanie drogi Bratkowice – Sędziszów oraz atakowanie transportów niemieckich. W nocy z 7 na 8 października 1944 r. pod dowództwem płk. Łukasza Cieplińskiego major Lis wraz z innymi próbował rozbić więzienie na Zamku w Rzeszowie, w którym przetrzymywano 270 żołnierzy Armii Krajowej. Akcja jednak zakończyła się niepowodzeniem. Major Lis był wówczas w patrolu ubezpieczającym ppor. Lisa Tadeusza ps. Ukleja, który zginał podczas tej akcji.

szer. Anna Malczyk, rocznik 1924 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów. W Armii Krajowej służyła od 12.1943 r. do 08.1944 r.  W domu rodzinnym szer. Malczyk zd. Tatowicz zakwaterowani byli żołnierzami AK. Cała jej rodzina, w tym młodsza siostra Bronisława Tekiela były zaangażowane w konspirację. Szer. Malczyk w organizacji pełniła funkcję łączniczki. Z narażeniem życia odbierała grypsy pisane przez więźniów politycznych i przekazywała im wiadomości.

Ppor. Zofia Matuła zd. Sroka, rocznik 1921- żołnierz Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwód AK Tyczy, Placówka Tyczyn. Służyła w organizacji w okresie 11.1942-08.1944. Przeszła szkolenie wojskowe i sanitarne. Była łącznikiem i kurierem, przenosiła meldunki i pocztę konspiracyjną. W 1944 r. podczas „Akcji Burza” została skierowana do personelu medycznego do szpitala polowego w Hermanowej znajdującego się pod komenda dr Ludwika Obary ps. Rivanol Pełniła tam służbę do czasu likwidacji szpitala w 1944 r. W szpitalu była odpowiedzialna za gro0madzenie leków i wyposażenie.a

Ppor. Władysław Mazan, rocznik 1928 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Kolbuszowa, Placówka Poręby Kupieńskie. W Armii Krajowej służył od 01.1944 r. do 07.1944 r. Był łącznikiem i gońcem. Brał udział przy zrzutach broni i amunicji oraz w walce z Niemcami w Porębach Kupieńskich.

Ppor. Stanisław Mączka, rocznik 1924 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Łańcut, Placówka Leżajsk i Wola Zarczycka. W Armii Krajowej służył od 02.1942 r. do 07.1944 r. W organizacji pełnił funkcję łącznika i gońca.

Mjr  Michalczak Stefa, rocznik 1921- żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Radom-Kielce, Podokręgu AK Iłża, Inspektoratu AK Iłża”Baszta”, Obwodu AK Iłża, Placówka  Starachowice.

Swoją działalność patriotyczną rozpoczął w ZWZ 10.1939 r., wówczas został zaprzysiężony przez kpt. WP Cypriana Pawlaka. W 01.01.1943 został zaprzysiężony w strukturach Armii Krajowej przez plut. Bolesława Papi ps. „Czerw”.  Mjr  Michalczak w AK pełnił funkcję łącznika w drużynie dywersyjno-sabotażowej działającej na terenie radomsko-kieleckim, podokręg Iłża, Inspektorat Iłża”Baszta”, placówka Starachowice.

Ppor. Kazimiera Niedziałek, rocznik 1922 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Czudec, Pluton Babica. W Armii Krajowej służyła od 04.1943 r. do 07.1944 r. Była sanitariuszką i łączniczką. Przenosiła granaty, brała udział w zrzutach broni, dostarczała żywność do lasu, szyła biało-czerwone opaski.

Ppor. Renata Niemirska-Pisarek, rocxznik 1927- żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej Okręgu AK Radom-Kielce, Podokręgu AK Kielce, Inspektoratu AK Kielce,  Obwodu AK Jędrzejów. W 1941 r. ppor. Niemirska-Pisarek wstąpiła do Batalionów Chłopskich. W organizacji pełniła funkcję łączniczki. Była odpowiedzialna za skrzynkę pocztową, kolportaż prasy i przenoszenie meldunków. Ojciec ppor. Niemirskiej-Pisarek była także zaangażowany w działalność patriotyczna.  Po połączeniu się B.CH. z AK ojciec Niemirskiej-Pisarek został komendantem Obwodu AK, ona sama także przystąpiła do  AK. Przysięgę złożyła przed Janem Puto ps. Wrzos. W organizacji byłą łączniczko pod dowództwem swojego ojca mjr. Niemca-Niemirskiego, głownie przenosząc meldunki i rozkazy pomiędzy Komendą Obwodu, a Oddziałami w terenie. Brała także udział w przerzutach różnego sprzętu radiowego, drukarskiego oraz broni i amunicji.

Kpt. Stefania Obara, rocznik 1921- żołnierz Batalionów Chłopskich Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwód AK Tyczy, Placówka Tyczyn. Służyła w organizacji w okresie 03.1942-08.1944. Pani kapitan przeszła szkolenie wojskowe i sanitarne. Była sanitariuszką w szpitalu polowym w Hermanowej, znajdującym się pod komenda jej męża dr Ludwika Obary ps. Rivanol. Była także łącznikiem, przenosiła tajne meldunki i rozkazy. Brała udział w „Akcji Burza” w 1944 r.

Kpt. Julian Pawełek, rocznik 1925 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Przemyśl, Obwodu AK Przeworsk, więzień polityczny okresu stalinowskiego. W 1941 r., jako 16-letni chłopach, jeszcze przed zaprzysiężeniem do AK  uczestniczył w akcji zdobycia broni i map z niemieckiego mobilnego magazynu broni. W konspiracji oficjalnie działał od 01.02.1942 r. do 31.07.1945 r., zwerbowany przez por. Zdzisława Pieniążka „Juranda”. Po zaprzysiężeniu został przydzielony jako łącznik przenosząc meldunki pomiędzy placówkami na szlaku Monasterz- Kańczuga- Przeworsk.  Przed zaprzysiężeniem w AK działał jako uczeń tajnego nauczania i jako łącznik –kolporter punktów tajnego nauczania w Manasterzu, Medyni Kańczuckiej, Hucisku i Jaworniku. Przenosił podręczniki szkolne oraz ochraniał i przeprowadzał nauczycieli tajnego nauczania do okolicznych miejscowości, tam gdzie się odbywały zajęcia i egzaminy. Kpt Pawełek brał udział w akcji partyzanckiej pod kryptonimem „Burza”.

Mjr Zbigniew Piekiełek, rocznik 1925 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Bataliony Chłopskie – oddział Budziwój. W Armii Krajowej służył od 05.1942 r. do 07.1944 r. Był gońcem i łącznikiem, współorganizatorem kompletów tajnego nauczania w zakresie szkoły podstawowej. Brał udział w walkach z oddziałami niemieckimi w Tyczynie.

Por. Karol Pliś, rocznik 1920 – żołnierz Związku Walki Zbrojnej- Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Słocina. W ZWZ-AK służył w okresie od 10.1941 do  07.1944 r. Działalność konspiracyjną jako łącznik pełnił  na terenie plutonu  Pobitno, placówka Słocina.  Przenosił meldunki i  rozkazy pod wskazane adresy. 

Ppor. Tadeusz Pudło, rocznik 1926 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Łańcut, Placówka Czarna.  W Armii Krajowej służył w okresie 05.1942-07.1944. W organizacji pełnił funkcję łącznika. Został zaprzysiężony do AK przez Puchałę Józefa ps. Lis. W jego domu rodzinnym odbywały się spotkania konspiracyjne, a  do jego zadań należało stanie na czatach. W organizacji był łącznikiem, zajmował się kolportażem prasy podziemnej i przenosił meldunki. 

Śp. ppor. Wiktor Pyra, rocznik 1926 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Dynów, Pluton Bachórz. W Armii Krajowej służył od 07.1943 r. do 07.1944 r. Był łącznikiem, zdobywał broń dla podziemia, brał udział przy odparciu Niemców podczas pacyfikacji Bachórza. Ppor. Pyra  odszedł na wieczną wartę 09.08.2019 r.

Por. Marian Reczkowicz, rocznik 1928 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Skołyszyn. W Armii Krajowej służył od 03.1944 r. do 01.1945 r. Był łącznikiem – kurierem, zaopatrywał żołnierzy w żywność, przekazywał informacje. Brał udział w akcji zdobywania broni na stacji w Skołyszynie i w zasadzce na niemiecki transport wojskowy.

Ppor. Zbigniew Rząsa – żołnierz ZWZ- Armii Krajowej Okregu AK Kraków, Podokregu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Dynów, Placówki Błażowa. Od 11.1939 r. służył w Związku walki Zbrojnej, a następnie w AK w okresie od 06.1940 do 07.1944. Po ukończeniu podchorążówki prowadził szkolenia  drużyny na terenie Błażowej, a następnie pracował w Kancelarii jako adiutant dowódcy Stanisław Jakubczyka ps. „Chrobry”. Ppor. Rząsa był odpowiedzialny za nadzór nad dwoma schronami ziemnymi na materiały zrzutowe, które zostały wybudowane na terenie lasu należącego do jego rodziców. Ppor. Rząsa brał także udział w akcjach odbierania zrzutów i magazynowania tych materiałów. Brał również, pod dowództwem Aleksandra Gruby ps. „Sep” w akcjach zbrojnych na terenie wsi Łubno, Ujazdy i atakach na samochody Wermachtu .

Kpt. Kazimierz Rzucidło, rocznik 1925 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Pluton Rudna Wielka. W Armii Krajowej służył od 08.1942 r. do 01.1945 r. Był łącznikiem, magazynierem broni, dokonywał sabotażu pracując w parowozowni kolejowej, brał udział w akcji wysadzani torów. Brał udział w Akcji Burza. 

Kpt. Edward Sarna, rocznik 1922 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Świlcza, Placówka Przybyszówka.  W Armii Krajowej służył w okresie 07.1942-07.1944. Przysięgę złożył przed dowódcą Placówki Przybyszówka Kaszubem Wojciechem ps. „Kruk”. Pełnił funkcję łącznika. Brał udział w przewożeniu broni z Krasnego do Rzeszowa. Na przełomie zimy 1943/1944 brał udział w zarekwirowaniu spirytusu z gorzelni w Zgłobniu. Przenosił meldunki i prasę podziemną na terenie Trzciany, Błędowa i Bzianki. Kpt Sarna brał udział w akcji „Burza”  w lasach Bratkowice Dąbry.

Ppor. Rozalia Standnio, rocznik 1927- żołnierz Wojskowa Służba Kobiet Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwód AK Tyczy, Placówka Tyczyn. Służyła w organizacji w okresie 01.1943-08.1944. Została zaprzysiężona przez Józefa Witka ps. Olcha. Pełniła funkcję łącznika, przenosiła meldunki i pocztę konspiracyjną, tajna prasę na terenie Tyczyna i nadleśnictwa Sołonce. Wspierała organizację poprzez zapewnianie pożywienia zdobytego przez siebie dla konspiratorów. Spotkania ich odbywały się u Józefa Witka. Udzielała schronienia odbitym w drodze do aresztu dwóm braciom Huchlom- Mieczysławowi i Lucjanowi. Do rozpoczęcia się „Akcji Burza” w 1944 r. udzielała im schronienia. W domu swoich rodziców udzielała także pomocy i schronienia rannemu Kazimierzowi matule. Brała udział w „Akcji Burza”, razem z koleżankami z WSK gotowały obiady dla żołnierzy.

Ppor. Augustyn Szydełko, rocznik 1925 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Łańcut. W Armii Krajowej służył od 06.1942 r. do 07.1944 r.  W Armii Krajowej pełnił funkcję łacznika, gońca oraz kolportera prasy konspiracyjnej.

Szer. Bronisława Tekiela – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów. W Armii Krajowej służyła od 01.1944 r. do 07.1944 r. Kpt. Stanisław Dąbrowa-Kostka w podpisanym oświadczeniu świadka poświadczył, iż Bronisława Tekiela zd. Tatowicz została zaprzysiężona mimo bardzo młodego wieku, gdyż cała jej rodzina była bez reszty zaangażowana w konspirację, a w jej rodzinnym domu zakwaterowani byli żołnierzami AK. Była łącznikiem Kedywu, wykonywała zadania wywiadowcze, opiekowała się żołnierzami AK. Przenosiła pocztę konspiracyjną, tajna prasę, broń i amunicję na terenie Rzeszowa. Załatwiała sprawy kwatermistrzowskie dla podlegającego Kpt. Stanisławowi Dąbrowie-Kostce zespołowi ochrony sztabu Kedywu. Wykonywała zlecone dla kpt. Dąbrowy-Kostki zadania wywiadowcze. Podczas niespodziewanego najścia policji uchroniła kpt. Dąbrowe- Kostkę od aresztowania, przejmując w ostatniej chwili kompromitujące materiały, które miał kpt. przy sobie.

śp. por. Halina Trałka, rocznik 1920 – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów, Placówka Słocina.  W Armii Krajowej  służyła w okresie 08.1942 – 07.1944 w Okręgu Kraków, Podokręgu Rzeszów, Inspektoracie Rzeszów, Placówka Słocina. W sierpniu 1942 r. została zaprzysiężona przez Zygmunta Chłapowskiego ps. „Oskar”, będącego jednym z adiutantów szefa Inspektoratu AK Rzeszów –  płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pługa”. Por. Trałka w konspiracji pełniła funkcję łączniczki, przenosiła meldunki przekazywane przez Zygmunta Chłapowskiego do skrzynek kontaktowych w spółdzielni rolniczo-handlowej w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej i punkcie kontaktowym przy ul. Krakowskiej. Współpracowała z Heleną Grzesik, po mężu Bereś, przekazując jej również meldunki. Na zlecenie Zygmunta Chłapowskiego przepisywała na maszynie ulotki, które odbierał 16-letni chłopiec. W czasie narady Sztabu 24 Dywizji Piechoty AK por. Trałka brała udział w zabezpieczeniu terenu. W 1944 r. w lipcu podczas oblężenia Rzeszowa z narażeniem życia dwukrotnie przenosiła meldunki na Pobitno. Odeszla na wieczna wartę 10.08.2019 r.

Ppor. Józef Wątrobski, rocznik 1929 – żołnierz Armii Krajowej w Okręgu AK Kraków, Podokręg AK Rzeszów, Inspektorat AK Rzeszów, Obwód AK  Strzyżów, Placówka AK Gwoźnica Górna, a później Niebylec ps. „Śliwa”. Mimo młodego wieku został zaangażowany w konspirację przez dowódcę plutonu Lutcza, którym był Władysław Jarosz ps. Giewont, prywatnie szwagier ppor. Wątrobskiego. W AK służył w okresie 04-1943-09.1944, pełniąc  funkcję łącznika, kolportując pocztę i prasę konspiracyjną, przenosząc broń i inne materiały ze zrzutów. Był osobistym kontaktem dla dowódcy plutonu Lutcza Władysława Jarosza ps. Giewont. Był współorganizatorem w „Akcji Burza” w lipcu 1944 r. przy rozbrajaniu Niemców w Domaradzu Ujeździe na terenie placówki Niebylec.

Mjr Janina Wierzbicka-Kopeć, rocznika 1924 – żołnierz Wojskowej Służby Kobiet Inspektoratu Rzeszów Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Rzeszów. W Armii Krajowej służyła od 04.1942 r. do 07.1944 r. Była łączniczką Inspektora rzeszowskiej AK kpt./mjr. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” od 1943 r. do 1944 r.

Por. Stanisław Wnęk – żołnierz Armii Krajowej Okręgu AK Kraków, Podokręgu AK Rzeszów, Inspektoratu AK Rzeszów, Obwodu AK Strzyżów, Placówka Niebylec, Pluton Lutcza. Do konspiracji został zaprzysiężony w1943 r. przez Julian Stafiej ps. „Longinus”. W Armii Krajowej służył w okresie 06.1943-01.1945. W organizacji pełnił funkcję łącznika. Przenosił meldunki i amunicję. Dostał się do niewoli i został przewieziony do w obozu pracy przymusowej  „Baudienst” 10.1943-07.1944.

Write a comment

Dodaj komentarz