Prezydium Zarządu Okręg Podkarpacki Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

(Kadencja 2018-2021)

 

Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego:  

kpt. w st. spocz. Julian Pawełek, ps. „Strug”

Członkowie Prezydium:
1. Alfred Kłęk* – Wiceprezes i Skarbnik Zarządu Okręgu Podkarpackiego
2. kpt. w st. spocz. Stefan Michalczak, ps. „ Brzoza” – Wiceprezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego
3. plut. w st. spocz. Antoni Barnat, ps. „Wilk”
4. Janusz Skotnicki*
5. Sekretarz-wakat

Zastępcy Członków Prezydium:
1. Edyta Przybylak*
2. Łukasz Pompa *

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Zofia KULAS*
2. Jerzy Dębicki
3. Zbigniew Markut

Sąd Koleżeński:
1. mjr w st. spocz. Zbigniew Piekiełek
2. kpt. w st. spocz. Edward Sarna
3. Jerzy Fil*

Uwaga: * oznaczono członków zwyczajnych nieposiadających uprawnień kombatanckich.