Oficerowie i Żołnierze, Szanowni Weterani! Dziękujemy za Wasze męstwo i sumienną służbę Ojczyźnie podczas II Wojny Światowej. Wasza postawa jest przykładem dla przyszłych pokoleń Polaków. Jesteśmy z Was dumni!