Zasłużeni dla Okręgu

por. Eugeniusz Kaszowski

inicjator założenia ŚZŻAK Okręgu Rzeszów, pierwszy Prezes Zarządu

Stefan Skibiński

pierwszy Wiceprezes Zarządu ŚZŻAK Okręgu Rzeszów

Bronisław Cmela

inicjator założenia ŚZŻAK Okręgu Rzeszów

Henryk Cmela

inicjator założenia ŚZŻAK Okręgu Rzeszów

Stanisław Boho

inicjator wybudowania Pomników Żołnierzy AK w Rzeszowie i Mielcu

Tadeusz Orłowski

inicjator wybudowania Pomników Żołnierzy AK w Rzeszowie i Mielcu

Zbigniew Nyzio

pierwszy kierownik biura Zarządu w Zakładach Energetycznych w Rzeszowie

mjr. w st. spocz. Aleksander Szymański

wieloletni Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręgu

kpt. w st.spocz. Eligiusz Janczyk

zasłużony za prowadzenie prac nad sporządzaniem dokumentacji członkowskiej od początku działalności ŚZŻAK Okręgu, Wiceprezes Zarządu Okręgu SZŻAK

por. Władysław Koziarz

zasłużony w opiece nad miejscami pamięci narodowej, inicjator powstania tablicy upamiętniająca akcję zbrojną AK, przy ul. Batorego 20 w Rzeszowie

kpt. w st. spocz. Stefan Michalczak 

zasłużony członek Komisji Weryfikacyjnej, Komisji Socjalno Bytowej, Komisji Awansów i Odznaczeń, obecnie Prezes Koła Rzeszów (Kadencja 2018-2021)

kpt. w st. spocz. Władysław Kamecki 

zasłużony za prowadzenie dokumentacji uprawnień  kombatanckich członków od początku działalności ŚZŻAK Okręgu, inicjator opracowania autorskiej mapy Podokręgu AK Rzeszów „Ogniwo”- „Woda” upamiętniającej 136 miejsca pamięci narodowej związanych z działalnością Żołnierzy AK, członek Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręgu (Kadencja 2018-2021)

kpt. w st. spocz. Julian Pawełek

inspirator i organizator działań, mających na celu kultywowanie i utrwalanie wiedzy o Armii Krajowej w Polsce i Stanach Zjednoczonych, wieloletni inspektor do kontaktów z Kołami terenowymi, Zastępca członka Prezydium, Wiceprezesa Okręgu Podkarpackiego SZŻAK, obecnie Prezes Zarządu Okręgu (Kadencja 2018-2021)