Zasłużeni dla Okręgu

por. Eugeniusz Kaszowski

inicjator założenia ŚZŻAK Okręgu Rzeszów, pierwszy Prezes Zarządu

Stefan Skibiński

pierwszy Wiceprezes Zarządu ŚZŻAK Okręgu Rzeszów

Bronisław Cmela

inicjator założenia ŚZŻAK Okręgu Rzeszów

Henryk Cmela

inicjator założenia ŚZŻAK Okręgu Rzeszów

Stanisław Boho

inicjator wybudowania Pomników Żołnierzy AK w Rzeszowie i Mielcu

Tadeusz Orłowski

inicjator wybudowania Pomników Żołnierzy AK w Rzeszowie i Mielcu

Zbigniew Nyzio

pierwszy kierownik biura Zarządu w Zakładach Energetycznych w Rzeszowie

mjr. w st. spocz. Aleksander Szymański

wieloletni Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręgu

por. w st.spocz. Eligiusz Janczyk

zasłużony za prowadzenie prac nad sporządzaniem dokumentacji członkowskiej od początku działalności ŚZŻAK Okręgu, Wiceprezes Zarządu Okręgu SZŻAK

por. w st. spocz. Władysław Koziarz

zasłużony w opiece nad miejscami pamięci narodowej, inicjator powstania tablic upamiętniających działalność Armii Krajowej

kpt. w st. spocz. Stefan Michalczak 

zasłużony członek Komisji Weryfikacyjnej, Komisji Socjalno Bytowej, Komisji Awansów i Odznaczeń, obecnie Prezes Koła Rzeszów (Kadencja 2018-2021)

mjr. w st. spocz. Władysław Kamecki 

zasłużony za prowadzenie dokumentacji uprawnień kombatanckich członków od początku działalności ŚZŻAK Okręgu, inicjator opracowania autorskiej mapy Podokręgu AK Rzeszów „Ogniwo”- „Woda” upamiętniającej 136 miejsca pamięci narodowej związanych z działalnością Żołnierzy AK

kpt. w st. spocz. Julian Pawełek

inspirator i organizator działań, mających na celu kultywowanie i utrwalanie wiedzy o Armii Krajowej, obecnie Prezes Zarządu Okręgu (Kadencja 2018-2021)