Misją Okręgu Podkarpackiego jest upowszechnianie wśród młodego pokolenia ETOSU Pułkownika Ł. Cieplińskiego ps. „Pług”, przesłania dowódcy Podokręgu Rzeszów AK, który w więziennych grypsach do swego ukochanego synka Andrzejka pozostawił przesłanie ideowe. Tak pisał:

„(…) Celami Twojego życia to:

1) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem;

2) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadzie Chrystusowej;

3) służba ojczyźnie i narodowi polskiemu.

 

 

Pamiętaj, że o wartości człowieka stanowi w pierwszym rzędzie jego charakter. Musisz go szkolić drogą różnych wyrzeczeń. Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomówność, godność osobista, narodowa i ludzka – oto elementy, na które zwrócić musisz szczególną uwagę. Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu. W połowie celu połamią Cię przeciwności. Nie wolno Tobie marnować czasu na głupstwa”. (luty 1951 r.)*

*Źródło: Joanna Wieliczka-Szarkowa, „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie”, Wydawnictwo AA s.c, Kraków 2013